Splitter byggfag

Både Melbu og Sortland har byggfag på videregående skole, men det er ikke nok elever til fulle klasser. Dermed splittes tilbudet fra høsten, slik at det 1. klasse på Sortland og 2. klasse på Melbu.

Vg2 byggteknikk ved Sortland videregående skole blir ikke igangsatt for neste skoleår.  – Men tilbudet er så absolutt ikke nedlagt, presiserer fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen (fotomontasje VNY).

Beslutningen om å ikke sette igang Vg2 byggteknikk ved Sortland videregående skole høsten 2017, betyr ikke at tilbudet blir lagt ned, men på grunn av dårlig søkning blir ikke tilbudet igangsatt for skoleåret 2017-2018.

– Til Vg1-tilbudet på Sortland innen byggfag var det god søking. Vi har derfor godt håp om oppstart av Vg2-tilbudet på Sortland allerede fra skoleåret 2018-2019, forklarer utdanningsråd Olsen.

Det har både fra næringen og fra opposisjonspolitikere i Nordland vært fremmet uenighet i at Vg2-tilbudet startes opp i Hadsel, mens det altså ikke blir oppstart på Sortland.

– Ingen av stedene var det nok søkere til at det egentlig er grunnlag for oppstart. Ved å gi tilbudet i Hadsel, får vi altså ett av studiene i gang. Denne skolen ligger såpass nært at dette tilbudet blir gitt også til elevene på Sortland. Sortland videregående har også et alternativt tilbud innenfor Vg2 byggfag – Vg2 KEM, klima, energi og miljøfag. Elevene ved Sortland videregående skole har derfor, om de ønsker det, mulighet til å velge et tilbud innenfor samme utdanningsprogram ved denne skolen, utdyper Olsen.

Vg1 bygg- og anleggsteknikk på Hadsel hadde også svært lav søking. Olsen forteller at hun ønsker byggfag ved begge skolene – til tross for de lave søkertallene.

– Vg1-tilbudet i Hadsel blir ikke satt i gang fra høsten. Fylkesrådet er opptatt av å beholde en balansert skolestruktur i Vesterålen. Med dette vedtaket opprettholder vi byggfag-aktivitet begge stedene, ved at Hadsel starter opp med en Vg2-klasse, mens Sortland starter med en Vg1-klasse. Det er også verd å nevne at det er god bussforbindelse mellom Sortland og Hadsel, hele ti avganger tur retur hver dag, poengterer Olsen.

Nedgangen i elevtallet merkes for hele Nordland. Dette er en utfordring i tillegg til svingninger i hvilke studieretninger som får størst søkning.

– Søkningen til byggfag har hatt nedgang de siste årene. Derfor har vi i samråd med byggenæringen og NHO gitt penger til et prosjekt for å øke rekrutteringen til byggfagene. Prosjektet som startet i Salten, er nå i gang på Helgeland, og vil nå også utvides til Vesterålen.