Vernbygget tar form

Glassbygget over gamle «Finnmarken» på Stokmarknes er i ferd med å ta form, ettersom en del av stålrammene nå er kommet på plass. Bygget skal være ferdig til våren 2020.

En del av stålrammene for det nye glasshuset omkring MS Finnmarken er nå kommet opp og mye av grunnarbeidet er ferdig.

Det er Peab Bjørn Bygg as som har kontrakten på å reise vernebygget over gamle MS Finnmarken, med en sum som i utgangspunktet var på 128 millioner kroner. Bygget skal etter planen stå klart til overlevering til våren for eieren Stiftelsen norsk Hurtigrutemuseum.

Det er Link arkitektur As som har tegnet bygget, som inntil nå har vært bare en skisse i media for de fleste. Fra oktober kan man se med egne øyne at bygget er i ferd med å reise seg, i første omgang med en rekke store stålrammer.

Lokalt i Hadsel og Vesterålen er det mange som nå gleder seg over å se at prosjektet blir virkelighet, etter mange års forarbeid og tautrekking for å få finansieringen på plass. Et spleiselag måtte til for å skaffe nok penger, med i hovedsak offentlige tilskudd.

Prosjektet har en total ramme på 193 millioner ifølge VOL, der de samlede byggekostnadene er ventet å lande på 168 millioner. Utstillingen skal oppgraderes for 20 millioner og verdien av «Trekantbygget» er satt til 25 millioner.

Staten, Nordland fylke og Hadsel kommune har til sammen skutt inn 105 millioner kroner, mens det er tatt opp 63 millioner i lån for prosjektet. Museum Nord skal drifte dette i fremtiden og må svare for en husleie på 4,5 millioner årlig.

For ikke lenge siden ble det også kjent at lokale investorer i Hadsel vil bygge et nytt hotell like ved vernebygget. Prosjekt «Hotell Richard With» er eid av Kristian Eilertsen, Brita Eilertsen, Bård Sørensen, Lars Rask og Finn Harald Hokland, pluss oppdretter Inge Berg.

Det er ventet at det nye «Hurtigrutemuseet» vil bidra til et stort oppsving i antall besøkende til Stokmarknes, der turister både med Hurtigruten, bobil, buss og fly vil skape liv og røre. Dermed melder behovet seg også for et skikkelig hotell.

Betongarbeidene for gulv og ringmur omkring vernebygget er stor sett på plass, slik at stålrammene kan settes opp. Mye jobb gjenstår imidlertid fortsatt.

Peab har allerede jobbet en tid med grunnarbeidene ved den landsatte hurtigruta på Stokmarknes, og mye av betongjobben ble gjort i august. Dermed kunne man for et par uker siden begynne å reise opp stålbjelkene som skal danne rammen for hele bygget.

I tillegg til nybygget skal kan verne skipet mot vind og vær, så har Museum Nord jobbet med vedlikehold av båten. Poenget med vernebygget er å redusere vedlikeholdet, som til nå har vært svært omfattende.

Teakdekkene på «Finnmarken 1956» har vært under kyndig behandling fra innleide spesialister fra Polen. Natene sages, freses og ny natemasse legges. Så skal dekksplankene slipes og oljens. Dyktige folk med stor erfaring i faget, fra Gdansk, jobber hardt for at dekkene skal fremstå nesten som nye.

Det har vært en stor utfordring med å holde regnvann unna tredekkene. Nesten hele skipet har vært pakket inn i presenninger og plast, slik at skipet kanskje ikke har sett så vakkert ut som det egentlig burde.

Når vernebygget er på plass, vil man sluttføre jobben med tredekkene, slik at «gulvene» skal fremstå like skinnende fine som de gjorde i MS Finnmarkens glansdager.