Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Verdien stiger

Fiskerne i Vesterålen får nå best betalt for skreien og her ligger man en krone over Lofoten. Normalt er det motsatt og det betyr at fiskekjøperne ennå har stort behov for å nå ønsket kvantum.

Torsken er verdifull og fiskerne i Vesterålen får nå over 27 kroner pr kilo, for sløyd fisk uten hode. Det er en krone mer enn i Lofoten (foto: Andenes Fiskemottak).

Det er fisket og levert villfanget sjømat for hele 4,5 milliarder kroner så langt i år og det er 351 millioner mer enn på samme tid i fjor, melder Norges Råfisklag i sin ukerapport. Vi har lagt bak oss uke 12 og gått inn i påsken, den stille uke. Normalt skal vi da være over toppen i torskefisket.

Landingene av fersk torsk ble litt redusert etter uke 10, som med sine 21.700 tonn til verdi 375,1 mill kroner var en foreløpig topp for året. Uke 12 stoppet på 15.755 tonn til en verdi av 276 millioner. Reduksjonen skyldes at været hindret mange mindre fiskefartøy i løpet av uke, og i tillegg så er mange ferdige med kvota og har tatt påskeferie.

Fiskekjøperne i Vesterålen er imidlertid ikke fornøyd med årets volum og ønsker mer fisk. Derfor holder de fleste åpent også i påsken, slik at de som fortsatt er på havet kan levere fangsten direkte. Det samme gjelder i Lofoten.

Totalen var fordelt med hele 8.760 tonn levert i Lofoten, og deretter fulgte Vest-Finnmark med 2.500 tonn, Troms med 1.930 tonn, Vesterålen med 1.600 tonn, Øst-Finnmark med 780 tonn og 180 tonn levert fra Helgeland til Nordmøre.

Fiskerne i Vesterålen har så langt levert 29.234 tonn skrei i rund vekt, mens det i fjor på samme tid var 32.145 tonn. Gjennomsnittet av kiloprisen har i årets sesong vært 26 kroner, mot bare 23 i fjor. Fiskerne i Vesterålen får bedre betalt enn kollegene i Lofoten og prisen har frem mot påske øket til 27,20 kroner pr kilo for sløyd fisk uten hode.

Lofotkvantumet (skrei levert i Lofoten) er nå kommet opp i 42.766 tonn og det er 750 tonn mindre enn på samme tid i fjor.

Selv om verdien av den villfangede sjømaten har økt i år, så er kvantumet av fersk torsk redusert med ca 8.500 tonn til 133.400 tonn. Været langst kysten har vært rimelig bra i år og Fiskeridirektoratet ukestatistikk viser at fartøygruppene under 15 m samt åpen gruppe har levert mer torsk, mens gruppene over 15 m har levert noe mindre enn på samme tid i fjor.

Fordelingen av de 15.755 tonnene i forrige uke, fordelt på redskapstype, var 7.400 tonn tatt på garn, 6.130 tonn på snurrevad, 1.290 tonn på juksa og 920 tonn på line eller autoline. Garnkvantumet var fordelt med 5.200 tonn levert Lofoten, 790 tonn i Vest-Finnmark, 620 tonn i Troms, 410 tonn i Øst-Finnmark, 230 tonn i Vesterålen og 160 tonn i HelgelandNordmøre.

Snurrevadtorsken var levert i følgende soner: 2.650 tonn i Lofoten, 1.250 tonn i Vesterålen, 1.220 tonn i Troms, 800 tonn i Vest-Finnmark og 220 tonn i Øst-Finnmark. På juksa var det størst kvantum levert i Vest-Finnmark med 700 tonn, deretter fulgte Lofoten med 400 tonn, 100 tonn i Øst-Finnmark, og mindre kvanta ellers. Linekvantumet var i hovedsak levert i Lofoten med 500 tonn, og deretter fulgte Vest-Finnmark med 220 tonn og Vesterålen med 90 tonn.