Fikk ikke sykebil

Fylkeslegen i Nordland er nå varslet om en ny sak der en pasient ikke fikk ambulanse. Hendelsen skjedde i Sigerfjord for et par uker siden, da en arbeider ble akutt svimmel under arbeid.

Er beredskapen god nok i Sortland og Vesterålen, med det antall ambulanser som nå er tilgjengelig? Bildet er fra en tidligere beredskapsøvelse.

Saken som nå er sendt til fylkeslegen i Nordland er ført i pennen av Arne Emil Iversen. Han er tidligere lærer og aktiv innen lokalpolitikken for Høyre. Denne gang er det en personlig opplevelse som har fått ham til å reagere.

-Tirsdag 13. mars møtte jeg en nabo som hadde deltatt litt i grøftearbeid i Sigerfjord. Han var blitt svimmel, tungpustet og svett. Han gav selv uttrykk for at han ikke følte seg bra og sammen med maskinfører ble vi enige om å kontakte lege, forteller Iversen i sitt brev til fylkeslegen.

-Min sønn er lege og hadde nettopp dratt hjemmefra. Jeg ringte ham og ble bedt om å kontakte 113 umiddelbart. Det gjorde vi og operatøren der bad om å få snakke direkte med den syke. Det ble snart klart at det ikke var tilgjengelig ambulanse og AMK bad oss om å vente litt mens de sjekket dette nærmere.

Snart ringte operatøren opp igjen og fortalte at det ikke var tilgjengelige ambulanser. Jeg gjorde det klart at de måtte ordne opp og ta ansvar for logistikken, forteller Iversen, som deretter selv ble bedt om å bistå med å kjøre pasienten til Sortland legekontor.

-Jeg sa selvfølgelig ja da AMK bad meg om dette, sier Arne Emil Iversen, som kjørte mannen til legekontoret og fulgte ham inn der.

I ettertid sitter han imidlertid igjen med en del spørsmål. -Hva om mannen hadde fått hjertestans eller besvimt i forsetet på personbilen på vei til Sortland ? Hva om min nabo hadde besvimt/fått hjertestans i stedetfor bare svimmelhet og tungpustet? Er dette tilstrekkelig beredskap for oss i Sortland kommune?

-Jeg er, via media, kjent med at det tidligere har vært situasjoner hvor ambulanse ikke har vært tilgjengelig. Jeg ber derfor fylkeslegen vurdere denne situasjonen og om beredskapen i Sortland bør
bedres, skriver Iversen i sitt brev.

Etter at det ble reduksjon fra to til en ambulanse med fast base på Sortland, så har det vært en del episoder der pasienter ikke har fått sykebil når AMK er oppringt. Nordlandsykehuset mener likevel at det er tilstrekkelig beredskap, sett i forhold til andre områder, og det kravet man har fra sentralt regelverk og økonomi. Om denne saken saken kan få noen betydning er ikke godt å si, men den viser i alle fall at beredskapen er ganske marginal i Vesterålen.