Sjøslag om kystruta

Et par dager pr uke kan det bli doble anløp av hurtigruter langs kysten. Når den nye statsavtalen trer i kraft blir det to rederi som vil konkurrere om passasjerene og cruiseturistene.

Slik er den foreløpige skissen av de nye skipene til «Kystruten Havila». Båtene blir 125 meter lange og kan ta 700 passasjerer. Fremdriften skal være basert på LNG-gass og batterier (foto: Havila).

Selskapet Hurtigruten ASA har hittil hatt monopol på trafikken langs kysten mellom Bergen og Kirkenes, og hatt 11 skip i trafikk her med store subsidier fra Staten. Nå er en nye anbudsrunde gjennomført og her ble det gitt åpning for et nytt selskap.

Det er Havila Shipping AS som nå kommer inn med 4 av de 11 skipene som skal fortsette «hurtigruta», eller kystruten som det nå kalles. Kontrakten var denne gang delt i 3, slik at mindre aktører kunne legge inn anbud, og nå ble monopolet brutt. Hurtigruten ASA vil imidlertid ikke gi seg så lett. Når den nye anbudsperioden starter, vil også Hurtigrutens tre største skip – MS Trollfjord, MS Midnatsol og MS Finnmarken – seile rene kommersielle seilinger til utvalgte havner mellom Bergen og Kirkenes.

– De vil seile fra Bergen de dagene vi ikke har fått tilslag på i Kystrute-avtalen. Da vil vi dessverre ikke få lov til å ta med oss lokalpassasjerer, men vil fylle skipene med gjester fra hele verden, sier direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten ASA.

-Selv om vi vil operere færre skip i Kystruten Bergen – Kirkenes, vil vi ikke redusere aktiviteten vår hverken langs norskekysten eller i Arktis – snarere tvert imot, sier Skjeldam.

Direktør i Havila, Per Sævik, stiller seg nærmest likegyldig til at Hurtigruten nå varsler at de skal opprettholde dagens produksjon, også på dager de ikke har fått anbud. – Jeg skjønner ikke hvem de prøver å skremme. Ingen kan nekte de å operere med flere skip enn anbudet tilsier. De gjør som de vil, sier Sævik.

Hvilke havner som får doble anløp i fremtiden er ikke avklart, men det blir trolig minst en av havnene i Vesterålen. Det vil også bety mye økonomisk, ettersom hurtigruta er den største inntektsposten for mange havner langs kysten.

De dagene som «Havila kystrute» ankommer Sortland havn, kan det også bli anløp av «Hurtigruten». Alternativt kan det bli Stokmarknes som blir valgt til anløpssted for disse rent kommersielle skipene, som bare vil ha med seg cruisepassasjerer. Båtene vil her gå uten tilskudd og kan dermed fritt velge hvilke havner som passer.

Det betyr at Hurtigruten ASA kan gjøre endringer på ruten, slik at kanskje Narvik får anløp og ruten legges via Tjeldsundet i stedet for Sortlandsundet, når man bare har med cruiseturister.

Den nye avtalen med Staten blir trolig ikke satt i verk før fra 1. januar 2021. Selskapene har dermed god tid til å legge nye planer for å møte en nye hverdag der det blir kamp om passasjerene. Om dette også betyr billigere billetter vet man ikke, men det er i alle fall en mulighet når det nå blir 2 selskap som skal tilby plass på sine skip.

De fire skipene er nyutviklede design fra Havyard Design AS, som er en del av Havyard Group ASA, som igjen er kontrollert av Sævik-familiens holdingselskap Havila Holding AS. Per Sævik er direktør og eier i holdingselskapet.

-Vi har tillit til at Havila-konsernet, som har lang erfaring med bygging og drift av store skip og med sjøtransporttjenester langs kysten, vil gi de reisende en god opplevelse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.