Varsler om mobbing

En ny rød knapp er dukket opp på nettsidene til videregående skoler i Nordland. Her kan elever og andre raskt legge inn varsel om mobbing, direkte til fylkets heltidsansatte mobbeombud.

Mobbeombud i Nordland, Lasse knutsen, ønsker å komme raskt i kontakt med de som kanskje føler seg mobbet i videregående skole (foto: NFK, Thor Viggo Skille).

Nå blir det lettere å varsle om mobbing eller trakassering i videregående skole. Som først ut i landet, har Nordland fylkeskommune innført «Mobbeknapp» på nettsidene til alle de 16 videregående skolene i fylket. Mobbeombud Lasse Knutsen mener dette er å ta elevene på alvor.
-Dette er en enkel kommunikasjonskanal som kanskje kan få flere til å melde fra om mobbing eller trakassering i videregående opplæring, forklarer Knutsen.Mange kommuner har hatt varslingsknapp for mobbing i grunnskolen på sine nettsider. Nå er dette også tilgjengelig for alle videregående elever i Nordland.

-Mye av mobbingen skjer helt utenfor skoleområdet, og på andre tider av døgnet. Blant annet på sosiale medier. Men skolen er det eneste området som både har et lovpålagt ansvar, men er også en av de få aktørene som faktisk når alle ungdommene. Derfor er denne enkle funksjonen som en «mobbeknapp» på skolenes nettsider så viktig, forklarer Knutsen.

Nordland var det første fylket som innførte Mobbeombuds-ordningen. Lasse Knutsen minner om at arbeidet mot mobbing er en kontinuerlig jobb som krever innsats fra mange aktører. Rett og slett fordi mobbing kan ødelegge liv.

-Elevundersøkelsen og lærlingeundersøkelsen viser at de aller aller fleste har det bra, de har venner og de trives på skolen. Men vi må også ta på alvor, selv om det ikke er så mange det er snakk om, de unge menneskene som føler seg utesteng, ensom eller som blir aktivt plaget av andre. En «mobbeknapp» er en enkel måte å melde fra på, slik at det kan tas grep, avslutter mobbeombud Lasse Knutsen.

Trykk på den røde knappen «Meld fra om mobbing». Et enkelt skjema åpner seg og gir mulighet for å fylle inn navn, epost, telefonnummer og noen korte setninger om hva du har opplevd. Når du trykker send, går det en epost rett til rektor ved din videregående skole.

En enkel liten påminning: Hvis du er i tvil om du skal sende inn en melding – da bør du gjøre det, sier Nordlands eget mobbeombud.

(Denne artikkelen er skrevet av Nordland fylkes informasjonsavdeling, ved Thor Viggo Skille.)