Setter penger på bok

Billigere skole og helsetjeneste, pluss mye mer enn ventet inn fra skatten, betyr at Sortland kommune endte 2017 med en pluss i regnskapet på 25 millioner. Det gir et økonomisk pusterom.

Rådmann Randi Gregersen kan sette 25 millioner kroner på bok, etter et 2017 som overraskende nok endte med en solid pluss i regnskapet (arkivfoto/montasje).

Ennå er ikke alle tallene kommet helt på plass i regnskapet for Sortland kommune, men de store linjene er klare. Driften av skoler, barnehager, barnevern og NAV innen oppvekst ble nær 6 millioner lavere enn det var budsjettert. Også rådmannens egen stab, med ledelsen i kommunen, klarte å spare inn 2,5 millioner.

På inntektssiden ble det 9 millioner mer fra skatt og overføringer fra Staten, samt 1,8 millioner mer fra aksjeutbytte og besparelse på lave renter. Utgiftene til pensjon kunne også gjøres opp mer 5,7 millioner lavere kostnad enn det var ventet.

-Resultatet er gledelig, sier rådmann Randi Gregersen. Torsdag forteller hun politikerne mer i detalj hva som skjedde i 2017, der kommunen kunne gjøre opp driften med 25 millioner i et helt uventet overskudd.

-Jeg vil foreslå at pengene settes inn i et disposisjonsfond, sier rådmann Gregersen. Det betyr at politikerne ikke bruker pengene straks, men kan ta av denne potten senere, når det blir mer skrikende behov for penger til gode formål.

Årsaken til det fine resultatet er god økonomistyring på driften i kommunen. -I den kommunale organisasjonen er det etablert en god kultur for økonomistyring. Det har vært kontinuerlig fokus på oppfølging av budsjettet, sier Gregersen.

Netto driftsresultat rent regnskapsmessig blir med dette 21,4 millioner, og det utgjør 2,2% av brutto driftsinntekter for Sortland kommune.

Noen røde tall er det imidlertid også. Hjemmetjenesten har brukt 2,3 millioner mer enn ventet og institusjonene nær en million ekstra. Om man ser hele sektoren innen helse og omsorg under ett, så ble det likevel et resultat der man «sparte inn» 1,2 millioner i forhold til budsjettet som var satt opp.

Eiendomsavdelingen i kommunen kostet dessuten mer enn ventet. Her ble det en sprekk i budsjettet på nær en million. På toppen av dette ble det gjort avskrivninger i regnskapet, der man ser 1,2 millioner i øket avsetning.

Mens det har vært snakket om krise i Sortland og enkelte har antydet at kommunen er på vei mot «Robek», så viser altså regnskapet for 2017 langt bedre resultat enn man ventet.