Kriger om pleierne

Vesterålen mangler sykepleiere og nå er kampen om disse tiltatt i styrke. Sortland må trolig bruke flere millioner på å hente inn fagutdannede sykepleiere og lærere, for å fylle ledige stillinger.

Sykepleiere trenges både ved sykehus, sykehjem og i helsevesenet ellers. Det er mangel på fagutdannede pleiere og nå kriger kommunene om å fylle ledige stillinger (illustrasjonsfoto).

Ved årsskiftet lyste Sortland kommune ut 9 ledige stillinger for sykepleiere. Her fikk man bare 3 søkere med autorisasjon. Det var samtidig lyst ut 4 faste stillinger som vernepleiere, og her kom det bare 2 søkere med fagutdanning. Også for lærere merker Sortland nå at det er mangel på søkere med riktig utdannelse.

-Kampen om kompetent arbeidskraft er blitt merkbar for Sortland kommune. Nærheten til sykehuset, hvor lønnsnivået ligger over kommunal tariff, gjør at mange velger dette som arbeidsplass. Dette er blitt en stor utfordring spesielt ved rekruttering av sykepleiere.

De siste årene har vi sett en stadig økning i antall stillinger som vi ikke klarer å besette med kvalifisert arbeidskraft. Det har derfor vist seg nødvendig med ekstra tiltak for å rekruttere spesielt lærere, sykepleiere og vernepleiere, sier rådmann Randi Gregersen i Sortland.

Nå er det lagt frem en handlingsplan for å tiltrekke seg de rette søkerne. Dette vil imidlertid koste penger og planen skisserer at kommunen kanskje må bruke 5 millioner ekstra på ulike tiltak. Andre kommuner gir flyttetilskudd for sykepleiere og lærere, og om Sortland innfører dette vil hver nyansatt kunne få 100.000 kroner utbetalt når prøvetiden er fullført.

For sykepleiere så må det også til en justering av lønn. Dersom kommunen justerer opp grunnlønn og kveldstillegg, så vil man kunne komme på linje med det som sykepleierne får ved å jobbe på sykehus. Dette kan imidlertid bare gjelde de nyansatte, da de som allerede i jobber i kommunen må få samme tillegg.

For sykepleierne betyr dette at kommunens lønnsutgifter vil stige med omkring 2 millioner årlig. Dersom alle nyansatte pleiere og lærere får tilskudd for flytting og etablering i Sortland, må kommunen kanskje ut med 3 millioner til.

-For å kunne oppfylle kravene om forsvarlighet, som gjennom lov er stilt til våre tjenester, må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse. Gjennom rekrutteringstiltak for disse gruppene kan kommunen bli mer konkurransedyktig på arbeidsmarkedet, påpeker rådmannen.

Saken ble drøftet tirsdag i Sortlands administrasjonsutvalg. Forslagene er satt frem av en gruppe som ble ledet av helsesjef og oppvekstsjef, pluss tillitsvalgte og personalleder.

I tillegg til høyere lønn og flyttetilskudd ser man også på andre tiltak som skal bidra til å lokke de riktige søkerne til Sortland. Det skal avsettes noen øremerkede plasser i barnehage for søkere som skal ta med småbarn og kommunen skal gå aktivt inn for å skaffe egnede boliger. Man skal tilby støtte og fadderordning i jobben, pluss at kommunen skal gå mer aktivt ut og møte aktuelle studenter på undervisningsstedene.

Kommunen vil dessuten jobbe mer med markedsføring og profilering, slik at studentene får vite hvor gode tilbud man har for fritid og opplevelser i Vesterålen. Dette håper man skal bli en «pakke» som til sammen vil påvirke rekrutteringen i positiv retning.