Venter på godværet

Juksafiskerne har slitt under årets vintersesong på grunn av mye dårlig vær og håper nå på bedre forhold. Skreikvantumet i år ligger derfor langt etter fjoråret, både i Vesterålen og Lofoten.

Sjarkene har vært mye værhindret i vinter og det har slått ut i mindre fangst av skrei. Bildet her er tatt i Myre havn forleden (foto: Ellen Meland).

Skreifisket har til nå foregått utenfor Vesterålen og yttersida av Lofoten, men de siste dagene er torsken kommet inn i Vestfjorden også. Det tradisjonelle Lofotfisket er dermed i gang, men litt senere enn det som har vært vanlig.

Pr uke 9 er det tatt i land vel 53.000 tonn torsk i årets vinterfiske, der 15.400 tonn er landet i Vesterålen, 14.000 tonn i Troms, 10.000 tonn i Vest-Finnmark og 7.600 tonn i Lofoten. Dette er langt mindre enn på samme tidspunkt i fjor, da fangsten var passert 76.000 tonn.

Verdien av fangsten i år er kommet opp i 1.120 millioner kroner (1,1 milliard) og det er 200 millioner lavere enn verdien i fjor. Det er dermed ikke den helt store dramatikken, ettersom det har vært gode priser på skreien til nå. Sløyd fisk uten hode er betalt med 31 kroner pr kilo ved mottakene i Vesterålen og Lofoten, og det er nær 6 kr mer enn i fjor.

«Lofotposten» gir også i år en kilo kaffe til de fiskerne som sender avisen et bilde av torskefangst på over 30 kilo. Så langt har avisen mottatt melding om 62 stortorsker, der den største veide 45 kilo og ble tatt av båten «Reinefangst».

Nest største er tatt av «Roholmen» utenfor Andøya og denne veide 42 kilo. Mannskapet gjorde seg flid med et fint bilde, som nå er spredt via nettaviser og Facebook over store deler av landet. Samme båt fikk også en skrei på 32 kilo.

Mars er normalt den mest hektiske måneden for fiskerne i nord, da innsiget av gyteferdig skrei nå for alvor er på plass. Om været blir litt bedre kan også juksafiskerne komme seg i gang for fullt, etter mye landligge på grunn av vind og urolig sjø.

Uke 9 ble det levert 3.280 tonn torsk i Vesterålen og av dette stod snurrevad for halvparten. Juksafiskerne leverte kun 450 tonn, mens de litt større garnbåtene leverte 1.000 tonn. Lofoten tok imot 3.780 tonn skrei forrige uke og her var det garnbåtene som kom i land med nær 2.000 tonn.