Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Flere er i jobb

Nye tall fra NAV viser at utviklingen på arbeidsmarkedet i Vesterålen er positiv også i februar. Vinterfisket er i gang og dermed er flere kommet  i jobb over hele Vesterålen, unntatt Sortland.

Ledigheten i Nordland er på bare 2 prosent, viser tallene fra NAV. Sortland har negativ utvikling med flere ledige hender.

Vesterålen hadde 329 personer registrert helt uten jobb i februar, viser nye tall fra NAV. Av disse er det 129 i Sortland, som dermed hadde svakere utvikling enn nabokommunene, med 14 flere enn på samme tid i fjor. Nabokommunene har bedre utvikling der Andøy har 52 ledige (-6), Bø har 28 (-6), Hadsel 82 (-21) og Øksnes 38 (-10).

Tallene viser nok at vintersesongen er i gang og dermed er mange kommet i jobb der man har mottak av fisk. Sortland har ikke direkte aktivitet i fiskeriene, og her har det dessuten nylig vært nedleggelse av flere butikker. Det forklarer nok litt av statistikken.

For hele Nordland var det i februar 2.659 helt ledige, som er 50 flere enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,1 prosent. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer de som deltar på arbeidsrettede tiltak, var på 3.329. Dette tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i Nordland er omtrent som vi har forventet og fortsatt relativt lav. Mange arbeidsgivere har utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft, og der må vi samarbeide for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.

Nordland har nå flest helt ledige med bakgrunn fra industriarbeid (399), bygg og anlegg (341) og butikk- og salgsarbeid (317). Størst ledighetsnedgang fra februar i fjor finner vi innenfor bygg og anlegg, der det nå er 27 færre helt ledige.

I februar er det totalt 1 004 helt arbeidsledige kvinner, en ledighetsprosent på 1,7. Dette er 80 flere personer enn i fjor. Det er totalt 1 655 helt arbeidsledige menn som gir en ledighetsprosent på 2,5. Det er en nedgang på 30 personer sammenlignet med samme måned i fjor.

Ved utgangen av januar er det totalt 267 helt og delvis ledige permitterte i Nordland. Dette er 65 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

Laveste ledighet ved utgangen av januar finner vi i Bindal kommune der det er 0,4 prosent arbeidsledighet. I Vevelstad er ledigheten på 0,8 prosent og Hattfjelldal har 0,9 prosent ledighet. Hele 21 av fylkets kommuner har ledighet på 2,0 prosent eller lavere.

Høyest ledighet finner vi i Herøy kommune med 6,0 prosent, Vestvågøy kommune med 4,1 prosent og Moskenes kommune med 3,7 prosent ledighet.

Totalt har det vært en tilgang på 1 599 registrerte ledige stillinger i Nordland i januar. Dette er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med februar i fjor. Vi finner flest utlyste stillinger innen helse, pleie og omsorg (496) og undervisning (143), forteller Cathrine Stavnes.