El-drift for oppdrett

Via en 7,5 kilometer lang strømkabel skal den nye «havfarmen» få energi fra land mens den ligger utenfor Hadseløya, og dermed unngå at driften må foregå med dieselaggregat ombord.

Nordlaks sin 385 meter lange Havfarm er et av mange utviklingsprosjekt som kan revolusjonere norsk havbruksnæring for fremtiden (bilde: Nordlaks).

Nordlaks tenker å legge en 7,5 kilometer lang strømkabel med kapasitet på 3,5 megawatt ut til Havfarmen, slik at den blir forsynt med ren energi fra land. Anlegget vil bli liggende utenfor Melbu, og dermed kunne hente strøm fra nettet på Hadseløya.

Slike løsninger åpner også for mange nye muligheter innen energilagring, drift og support av skip og installasjoner for havbruk med kraftforsyning fra land. Siemens skal levere strømforsynings- og automatiseringssystemer til Nordlaks sin «Havfarm 1».

Havfarmen skal leveres i 2020 og er et av de største utviklingsprosjektene i norsk havbruksnæring. Siemens ser et stort potensial for næringsmiddelindustrien i årene som kommer, og satser derfor stort på bransjen, heter det i en pressemelding som selskapet har sendt ut.

Havfarmen skal operere i mer eksponert farvann enn hva som er vanlig i dagens havbruksnæring. Dette stiller større tekniske krav, og her vil Siemens bidra med løsninger som skal sikre en stabil strømforsyning og pålitelig kommunikasjon mellom alle de ulike systemene om bord i anlegget.

– Oppdrettsnæringen blir en stadig viktigere del av norsk industri, hvor Norge har betydelige fortrinn innen kompetanse og erfaring. Vi er glade for å kunne bidra til å sikre at norsk havbruksnæring fortsatt vil være konkurransedyktige, sier salgsansvarlig Torill Østingsen i Siemens.

Siemens ser et stort potensial for hele næringsmiddelindustrien. Havbruk er derfor et viktig satsningsområde for Siemens både her i Norge og globalt.

-Vi jobber med en plan om å utvikle et globalt kompetansesenter i Norge for akvakultur, sier Østingsen.

Nordlaks har stort fokus på framtidsrettede løsninger, og hadde derfor blant annet et absolutt krav om at automasjonen skulle løses med Siemens S7-1500, basert på TIA-portalen. I tillegg var det viktig med moderne og framtidsrettet nettverksstruktur og kommunikasjonsplattform.

Siemens-leveransen består av en automasjonspakke, en elektropakke i tillegg til en overordnet akvakulturdel som omfatter kommunikasjon med andre leverandører av systemer for styring og kontroll av biologisiden.

Fiskevelferd og et godt oppdrettsmiljø er helt sentralt i Nordlaks sitt prosjekt. Her bidrar Siemens med frekvensstyring av seks thrustermotorer som skal sørge for korrekt tilførsel av friskt vann i tilfelle perioder med lite naturlig vannutskifting.