Litt mer blått i byen

Blåby-prosjektet er ikke lagt bort, og alle nybygg på Sortland skal ha elementer av blått i fasadene. De 3 påtenkte blokkene i Kjempenhøy vil få blå balkonger, mens resten av byggene blir hvite.

Slik ser arkitektene for seg bomiljøet på Kjempenhøy, med blå balkonger og kaipromenade som er åpen for alle (skisse: NSW arkitektur).

Byggeprosjektet til Steinsvik på Kjempenhøy i Sortland by går nå mot realisering, med de 3 minste blokkene først. Her er nå de fleste søknader klarert og bare den siste justering av uteområde og fasadefarger venter på klarsignal hos kommunen.

Byggene vil fremstå ganske hvite i fargen, men det blir mye glass som speiler farger fra sjøen og himmelen. I tillegg kommer altså balkongene, der man nå har bestemt seg for å male frontene og undersiden i blå farge, som stemmer med paletten til Bjørn Elvenes.

Kommunearkitekt Kristine Røiri har ikke gitt seg helt ennå og ønsker ha alle forhold dokumentert «svart på hvitt» før prosjektet kan startes opp. Det er særlig uteområdet som må opparbeides slik man tidligere har lovet, og her er det flere hensyn som utbygger må ivareta.

-Som du vet er uteområdet et svært viktig tema for oss, da det er en forutsetning at utbygging nede ved sjøfronten skal gi noe tilbake til byen. Dette har det heldigvis vært en gjensidig forståelse og enighet om i hele prosessen, slik skissene viser, påpeker Røiri i epost til Ulv-Eirik Steinsvik.

En «kyststi» skal gå via trebrygger rundt husene, og denne skal i utgangspunktet være åpen for alle. Kommunen ønsker avklart hvordan man anlegge uteområdet, slik at det bli grønne lunger og litt beplatning, samt små lekeplasser og friområder.

Selv om fasadeplatene i Kjempenhøy-byggene blir hvite, så vil blå balkonger og mange vinduer gi et ganske blått uttrykk som stemmer med tankene om den blå byen (skisse: NSW arkitektur).

Innganger i blokkene vil få hver sin farge, og den nærmest Kiwi blir fargesatt med «Lysbotn blå» fra paletten til Bjørn Elevenes. Inngangen i den midterste blokka blir fargesatt med «Frøskeland grønn», mens den sørligste får «Reinsnes rød» ytterdør.

Felles for alle bygninger er at terrassedekke blir fargesatt med «Blokken blå», og denne fargen skal også males under balkongene. Alle disse fargene er hentet fra «Blåby-paletten» til kunstner Bjørn Elvenes. Planene er utformet av NSW arkitektur (Narud Stokke Wiig).

«Skrift på blå bunn» kan også bli videreført fra Blåby-prosjektet, slik at det kommer små «dikt» på husveggene også i Kjempenhøy. Dette er ikke avklart helt ennå i detalj.

Lekeplassen blir å finne bak den midterste blokka, ikke langt fra Kiwi og nybygget til El-Team As. Plassen blir skjermet fra trafikken i Sjøgata med en rekke av trær. Bilparkering for beboerne i Kjempenhøy skal skje i parkeringskjeller, og dermed blir det et ganske skjermet og rolig område mellom blokkene.

Flytebrygge og plass for båter skal også etableres, men dette vil trolig ikke komme på plass før beboerne er flyttet inn. Det skal være sameiet i gårdene som skal drifte dette og dermed kan trolig utbygger avvente litt med den delen.

Til sammen skal det bygges omkring 90 leiligheter på Kjempenhøy og utbygger er Steinsvik hus og Entreprenør AS. Den største og høyeste blokka skal ikke bygges i denne omgang og den er dermed heller ikke med i de søknadene som nå er klarert av kommunen.

I første bygg blir det 12 leiligheter som varierer i størrelse fra 82 til 102 kvadratmeter. De vil ha to og tre soverom, men er fleksible slik at et soverom kan benyttes som kontor, bibliotek eller som en utvidelse av stua. De innglassede balkongene vil være 12 kvadratmeter. Det blir innvendig garasjeplass til alle. Det blir to innvendige trappeløp og heis.

Ønsker du å vite mer om Blåby-prosjektet, kan du bestille boka «Swartalandet som ble Blåbyen» via denne linken HER.