Vesterålnytt

Nytt fra Vesterålen

Vindkraft til tusen

Nå blir det fornybar energi av vinden i Vesterålen. Opp mot 7.500 husstander vil få dekket strømforbruket med vindkraft som kommer fra mølleturbinene på Ånstadblåheia ved Sortland.

Vindmøllene på Ånstadblåheia er kommet i drift og har levert strøm siden i høst til flere tusen husstander i Vesterålen (foto: Nordkraft).

19. september startet de første av vindmøllene ved Sortland å levere strøm i nettet. Fra da og ut året har vindparken produsert 28.370 MWh fornybar energi. Det tilsvarer gjennomsnittlig årsforbruk for ca 1.400 husstander.

Den ferdige vindparken består av 14 turbiner (vindmøller) på Ånstadblåheia i Sortland kommune. Byggestart var i mars 2017. Med en installert effekt på 50,4 MW, er det beregnet en årsproduksjon på 150 GWh. Det gir strøm til ca 7.500 husstander, opplyser Nordkraft i en pressmelding.

– Vi er strålende fornøyde med arbeidet som de lokale entreprenørene har gjort med å bygge vindparken, og vi er glade for at vi nå leverer strøm fra en fornybar kilde på en bærekraftig måte, sier Fortums vindkraftsjef i Norge, Per Christian Kittilsen.

Det vil fortsatt i en periode fremover være noe prosjektaktivitet i vindparken, men i all hovedsak er prosjektet over i normal driftsfase. Vegetasjon langs internveiene og lignende vil tas hånd om når snøen er borte til våren.

Fortum eier vindparken, mens Nordkraft drifter den. Det gir lokal og regional verdiskapning også i driftsfasen.

– Nordkraft har en energidriftsavtale med Fortum. Det betyr at vi står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum. I tillegg leverer vi vindteknikere for drift av turbinene, på oppdrag for turbinleverandøren Vestas.

Med dette konseptet planlegger vi for å være langsiktig operatør av også denne vindparken, også etter at garantitiden med turbinleverandøren har utløpt, sier Marius Larsen, produksjonssjef i Nordkraft.

Nordkraft har ansvaret for alle stedlige driftsoppgaver som ikke er relatert til selve vindturbinene. Lokale leverandører av tjenester innen for eksempel snøbrøyting, veivedlikehold og tjenester relatert til drift av servicebygning vil typisk ha dialog med Nordkraft.

Det fiske statlige selskapet Fortum eier Ånstadblåheia vindpark og hadde mange ansatte involvert i utbyggingsprosjektet. I driftsfasen vil Fortum ta seg av eieroppfølgingsoppgaver. Som en del av dette arbeidet vil dialog med kommunen og grunneiere typisk inngå.

I tillegg til Ånstadblåheia vindpark eier Fortum Nygårdsfjellet vindpark i Narvik og de bygger for tiden Sørfjord vindpark i Tysfjord. Fortum er et ledende selskap innen ren energi som leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten.

Vesterålskraft og Nordkraft utviklet prosjektet «Ånstadblåheia vindpark» og har stått for prosjektledelsen samt fylt mange viktige prosjektfunksjoner i utbyggingen. Først trakk Vesterålskraft seg ut av prosjektet, før Nordkraft solgte videre hele prosjektet til Fortum.