Flest tar yrkesfag

Videregående skoler i Nordland har nå mottatt 9.313 søknader fra elever som ønsker plass til høsten, og godt over halvparten av disse ønsker å ta utdanning innen yrkesfag.

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen, skal sette sammen kabalen for videregående skoler nå (arkivfoto NFK).

De foreløpige tallene viser en stabil søkning til de videregående skolene i fylket, sammenlignet med andre år. Søknadsfristen for videregående opplæring var 1.mars og 9.313 ungdommer har søkt videregående skole i Nordland.

– Selv om søkningen til VG1 er noenlunde lik fjorårets, blir det totale elevtallet mindre fordi elevkullet som går ut av videregående skole i 2019, er et stort kull. Det gir omlag 300 færre elever enn i fjor, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Fremdeles er det slik at flesteparten av elevene i Nordland velger yrkesfag, 56,3 prosent velger yrkesfag, mens 43,7 prosent velger studieforberedende.

Nordland fylke har fått søknad fra 1.250 elever som ønsker læreplass, av disse er 950 rettighetselever. Dette forteller oss noe om hvor mange læreplasser det er behov for.

Populære fag blant elevene i år er blant annet naturbruk, teknisk og industriell produksjon og helse- og oppvekstfag. I motsatt enda av skalaen finner vi blant annet bygg og anleggsteknikk som har en nedgang i søkingen, forteller fylkesråd Olsen.

I 2018 fikk 75,4 prosent av alle som søkte læreplass i Nordland lærekontrakt. Det er en rekordstor andel. Å få læreplass er avgjørende for at elevene skal få fullføre utdanningene sine, sier utdanningsråd Hild-Marit Olsen.

Statistikken over formidla læreplasser viser at Nordland leverer stadig bedre. Flere ungdommer kommer ut i lære, og får dermed mulighet til å fullføre sine utdanninger.

-Det er helt avgjørende. Avgjørende for den enkelte elev, for næringslivet og for utviklingen av Nordlandssamfunnet, påpeker fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen.