Mindre fisk bedre pris

De to første månedene av 2019 gav en eksport på vel 400.000 tonn sjømat fra Norge, til en verdi av 16 milliarder. Det er færre kilo fisk enn i fjor, men mer penger på grunn av høyere priser.

Ingrid K. Pettersen i Norges Sjømatråd kan notere en knallstart på året for eksport av fiskeprodukt (foto: Sjømatrådet).

– Årets februar er den beste februarmåneden for norsk sjømateksport noensinne. Dette skyldes blant annet økt verdi på lakseeksporten nok en gang. I tillegg har økte volumer og økte priser på sei bidratt til verdiøkningen innenfor hvitfisksektoren.

Det har også vært en økning i verdien på eksporten av sild og makrell i februar, som bidrar til den rekordeksporten. Volumnedgangen for denne måneden tilskrives i all hovedsak nedgang i fiske på lodde, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Norge eksporterte 198.700 tonn sjømat for 7,8 milliarder kroner i februar. Det er en reduksjon på 57.000 tonn eller 22 prosent i volum og en økning 670 millioner kroner eller 9 prosent i verdi sammenlignet med februar i fjor.

Hittil i år er det eksportert 406.000 tonn sjømat til en verdi av 16,4 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på 13 prosent mens verdien har økt med 1,6 milliarder eller 11 prosent mot samme periode i fjor.

Det ble eksportert 80.000 tonn laks til en verdi av 5,1 milliarder kroner i februar. Det er en økning i volum på 7 prosent mens verdien økte med 492 millioner kroner eller 11 prosent sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 166.000 tonn laks til en verdi av 10,7 milliarder kroner.

Det er en økning i volum på 4 prosent mens verdien har økt med 1,1 milliard kroner eller 11 prosent. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i februar var 58,94 kroner per kg mot 58,34 kroner per kilo i februar i fjor.

– De største vekstmarkedene i februar er Polen, Danmark og Litauen. Dette er markeder hvor en høy andel av laksen blir videreforedlet for eksport til andre markeder, hovedsakelig innad i EU. Vi ser positive tendenser spesielt i konsumet av røykt laks i markeder som Tyskland, Frankrike og Italia, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl.

Det ble eksportert 8.800 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 356 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 33 prosent mens verdien falt med 98 millioner kroner eller 22 prosent fra februar i fjor.

Hittil i år er det eksportert 13.500 tonn fersk torsk inkl. skrei til en verdi av 583 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 28 prosent, mens verdien falt med 101 millioner kroner eller 15 prosent. Av dette utgjør skrei 1.900 tonn som er en økning på 6 prosent i februar. Verdien av skreien var på 88 millioner kroner som er opp 21 millioner kroner eller 31 prosent. Danmark, Polen og Nederland er største mottakere av fersk torsk i februar.

– Det har vært landet mindre fersk torsk så langt i år enn på samme tid i fjor. Årsaken er blant annet en del dårlig vær. Det har gitt seg utslag lavere volumer, og dermed høyere pris, både for fisker og eksportør. Den eneste kategorien med volumvekst er fersk, hel skrei med en økning på 18 prosent til 2.800 tonn så langt i år. Gjennomsnittsprisen hittil i år er 48,8 kroner per kilo, som er en økning på 21 prosent, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen.

Hittil i år er det eksportert 18.600 tonn klippfisk til en verdi av 795 millioner kroner. Dette er en økning i volum på 24 prosent, mens verdien økte med 152 millioner kroner eller 24 prosent. Brasil, Portugal og Den Dominikanske Republikk var våre viktigste markeder i februar.