Vellykket hos Andfjord

Første runde med oppdrett av laks i det landbaserte anlegget til Andfjord Salmon, blir betegnet som er suksess. Meget høy overlevelse, god vekst og fine tilbakemeldinger fra kundene.

Martin Rasmussen er administrerende direktør i Andfjord Salmon.

For et år siden meldte Andfjord at man hadde satt ut ca 200.000 smolt i bassenget på Kvalnes i Andøy. Dermed var oppdrettet i gang.

Nå er fisken slaktet ved Nordlaks sitt anlegg på Børøya, og man ser resultatet etter et års drift.

Meldingen til aksjonærer og markedet er svært oppløftende, med gode resultater og fin fisk som kundene ønsker.

Innhøstingen har gitt en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 %.

Den totale biomassen av atlantisk laks nådde 646 tonn.

Det tilsvarer ca 530 tonn hodekappet og sløyd fisk, med en gjennomsnittsvekt på omtrent 3,4 kilo per fisk.

Børsmeldingen sier ikke noe om hvor mye penger dette har innbragt, men Vesterålnytt anslår at det er snakk om ca 35 millioner kroner.

– Vi er glade for å oppnå en så bemerkelsesverdig overlevelsesrate, spesielt etter transport til slakt, sier direktør Martin Rasmussen.

Det faktum at 97,5 % av fisken overlevde, understreker at fisken har hatt utmerkede levekår i bassenget.

Som en konsekvens av dette har man nå slaktet fisk, som kanskje ikke ville overlevd i andre oppdrettsanlegg.

Dette har en litt negativ innvirkning på gjennomsnittsvekten, da det også blir noe «småfisk».

Fin-fin laks fra Kvalnes er nå ut i markedet (foto: Andfjord Salmon).

– Høy overlevelsesrate er åpenbart det mest verdifulle fra et økonomisk perspektiv, sier Martin Rasmussen.

Den høstede fisken viste mangfoldig størrelse, fra noen helt nede 1,5 kilo og opp til nærmere 6 kilo hos andre.

Det er spesielt å merke seg at halvdelen av fisken falt i kategorien 2-3 kilo, og oppnådde en gjennomsnittspris på ca 67 kr pr kilo.

I tillegg veide rundt 40% av fisken mellom 3-4 kilo, som gav en gjennomsnittspris på ca 80 kr kiloet.

– Høy kvalitet på laksen vår har ikke gått ubemerket hen hos våre kunder, sier Rasmussen.

Andfjord har fått svært positive tilbakemeldinger, spesielt på fargen på fisken.

Dette bekrefter de fordelene man får ved oppdrettsmetoden som brukes på Kvalnes.

– Vårt hovedmål for det første partiet med fisk skulle nå de «riktige» kjøperne.

Ikke for å maksimere gjennomsnittsprisen, påpeker direktøren.

– Vi har allerede sett kjøpere komme tilbake etter den første forsendelsen, som nå ønsker å betale ekstra for neste levering.

Dette har gjort oss enda mer trygge på at vi vil være i stand til å oppnå en sunn «premie» på produktet vårt i fremtiden, legger Martin Rasmussen til.

Den 13. juni 2023 annonserte Andfjord Salmon en utbyggingsplan som skal gi et samlet produksjonsvolum på 40.000 tonn.

Andfjord har sikret både ny aksjekapital og bankfinansiering for sin ekspansjon på Kvalnes.

Den nye kapasiteten vil gradvis legges til mellom 2025 og 2030, med 8.000 tonn som forventes lagt til allerede i 2025.