Vanskelige diagnoser

Hva er den riktige diagnosen for sykehusene i nord? Det spørsmålet stiller mange seg og engasjementet er stort. Er det virkelig bevilget for lite penger til å fortsette og bedre driften?

Hvor skal spesialistene jobbe? På Gravdal eller Stokmarknes (arkiv-/ill.foto)?

Helse Nord er ansvarlig for sykehusene i Nord-Norge, inkludert Stokmarknes, Gravdal, Bodø, Harstad, Narvik og alle de andre.

Problemet som har vokst ut av kontroll de senere år er mangel på fagfolk, altså spesialister av leger og sykepleiere.

Dette er delvis løst ved å leie inn bemanning på korte og svært dyre avtaler. Innleie sprenger budsjettene.

Akkurat nå forsøker ledelsen i Helse Nord – etter oppdrag fra helseministeren – å finne om man kan rasjonalisere driften.

Et av de mindre sykehusene, som ligger på Gravdal i Lofoten, står i fare for å blir «nedgradert» og miste en del funksjoner.

Pasientene blir da overført til Stokmarknes, som er et av de sykehusene som trolig bevarer aller funksjoner.

Stokmarknes sykehus kan trolig fortsette full drift fremover (arkivfoto).

I løpet av 3 dager er det kommet med enn 7.500 underskrifter på en protest mot Gravdal-kutt.

Helse Nord brukte i fjor 21,8 milliarder kroner og budsjettet for i år er på 22,3 milliarder.

Av dette går nå 5,5 milliarder til driften av Nordlandssykehuset, der Gravdal og Stokmarknes inngår.

Det har aldri før vært bevilget så store summer til driften av sykehusene i nord.

Ferske tall fra SSB forteller at hver eneste innbygger i Norge forbrukte ca 83.000 kroner i helsehjelp i fjor.

Dette tallet omfatter all legetjeneste, helse og omsorg, samt sykehus i hele landet.

Summert blir dette 453 milliarder og det norske samfunn har aldri brukt så mye penger på helse.

Helse Nord har satt ned 5 utvalg som skal se på mulige løsninger i hver region av Nord-Norge.

Når det er for få leger og sykepleiere, så må det prioriteres hvor disse kan gjøre best mulig jobb.

Utvalgene skal levere sine forslag før jul og Helse Nord skal deretter ta en avgjørelse på nyåret.

Stormen av protester er allerede stor, fra Narvik, Lofoten og flere andre steder.

Mange vesterålinger har også engasjert seg, selv om det foreløpig ikke er varslet kutt ved Stokmarknes.