Romhavna i Andøy åpnet

I dag ble Andøya Spaceport høytidelig åpnet av selveste kronprinsen. Kjølig, men strålende vintervær, møtte de mer enn 200 besøkende som deltok i seremonien ved Nordmela.

H.K.H. Kronprins Haakon åpnet romhavna formelt i dag (foto: Andøya Space).

I dag feiret Andøya Spaceport åpningen av den første operative romhavnen på det kontinentale Europa.

– Åpningen av romhavnen på Andøya markerer en viktig milepæl for Norge og den europeiske nye romfartsindustrien, sa Ingun Berget, president for Andøya Spaceport.

– Dette setter oss på Andøya i stand til å gjennomføre de første satellittoppskytningene noensinne fra europeisk jord.

Kronprins Haakons deltagelse på dagens åpning understreker viktigheten av innsatsen vår, sa Berget.

Romhavnen ligger ved Nordmela på Andøya, og er snart klar til å kunne gjennomføre de første oppskytningene.

Dette vil bli det første oppskytningsstedet til den europeiske rakettprodusenten Isar Aerospace.

I en offisiell seremoni utendørs erklærte H.K.H kronprins Haakon at romhavnen er åpnet.

Sammen med tre unge lokale hjelpere tente han et symbolsk bål.

Kronprinsen fikk god hjelp til å tenne bålet (foto: Andøya Space).

Åpningen er også en stor milepæl for firmaet Isar Aerospace på sin vei mot den første testoppskytingen.

I dag står den første av flere planlagte oppskytningsramper klar ved Nordmela.

Isar Aerospace har eksklusiv tilgang på den første oppskytningsrampen – som er bygget etter Isar Aerospace sine spesifikasjoner – samt monteringshall og et midlertidig kontrollsenter.

Dette oppsettet garanterer stor fleksibilitet og planleggingssikkerhet for Isar Aerospace og dets kunder når det gjelder å løfte små og mellomstore satellitter ut i verdensrommet.

Oppskytningsstedet er tilpasset deres to-trinns bærerakett Spectrum, som nå skal i gang med siste runde med testing.

Daniel Metzler er direktør og en av grunnleggerne av Isar Aerospace. Han deltok også og uttrykte store forhåpninger.

– I dag tar Norge, Andøya og Isar Aerospace et stort skritt mot verdensrommet, sa Metzler.

– I løpet av de siste fem årene har vi bygget en rakett som vil bidra til å løse en flaskehals i europeisk romindustri, nemlig suveren og konkurransedyktig tilgang til verdensrommet.

Sammen med Andøya Spaceport har teamet vårt utført et utmerket stykke ingeniørarbeid, nemlig det første oppskytningsstedet for satellitter på det kontinentale Europa.

Det vil gi tilgang til verdensrommet fra Norge, og tilbake til Europa.

For Isar Aerospace innebærer åpningen at vi nå nærmer oss første testflygning med stormskritt.

For Europa betyr det at vi snart kan utnytte kraften til romplattformen fullt ut, sa Isar-direktør Metzler.

Kronprinsen ble tatt godt imot på Andøya i dag (foto: Andøya Space).

Andøya Space har en lang historie med å tilby infrastruktur for oppskyting av forskningsraketter. Siden 1962 har det blitt skutt opp rundt 1 200 sonderaketter og ballonger fra Andøya.

Andøya Spaceport ligger an til å bli den første operative romhavnen for satellitter i Europa når Isar Aerospace gjennomfører sin første oppskytning med bæreraketten Spectrum.

Beliggenheten ved kysten langt mot nord gjør at Andøya Spaceport kan tilby oppskytinger av satellitter til svært gunstige baner.

Herfra kan satellitteierne nå solsynkrone- og polare baner, noe det er stor etterspørsel etter i markedet. Andøya Spaceport er et heleid datterselskap av Andøya Space.

Satellittindustrien er ikke bare en viktig faktor i møte med nasjonale og internasjonale utfordringer, men også en katalysator for innovasjon og økonomisk vekst.

Med romhavnen på Andøya blir Norge et av svært få land i verden som er i stand til å skyte opp satellitter fra eget territorium.

Dette åpner døren for et helt nytt økosystem av interessenter, det vil skape jobbmuligheter og fremme innovativ tenkning.

Isar Aerospace er i sluttfasen av forberedelsene til sin første testflyging av bæreraketten Spectrum.

Isar Aerospace har utviklet raketten Spectrum som skal skytes opp fra Andøya (foto: Andøya Space).

Etter å ha fullført designet av systemene, er de for tiden i gang med produksjonen av alle delene til raketten, inkludert rakettmotorene.

Raketttrinnene må gjennomgå akseptansetesting, som er en serie tester for å verifisere at de oppfyller alle nødvendige krav for flyging.

Isar Aerospace vil tilby den første fullt privatfinansierte europeiske oppskytningsløsningen for å møte den økende etterspørselen etter transport av små og mellomstore satellitter ut til verdensrommet.

Selskapet utfører nesten hele verdiskapingen internt, inkludert proprietære fremdriftssystemer, elektronikk, programvare og strukturer.

Spectrum-raketten vil også ta i bruk helt ny drivstoffsammensetning, noe som vil redusere utslippene betydelig sammenlignet med klassiske raketter.

Med en pragmatisk ingeniørtilnærming, høyautomatisert egenproduksjon og et enkelt design, vil Isar Aerospace redusere kostnadene forbundet med en rakettoppskyting dramatisk.

Ved å tilby den første konkurransedyktige oppskytingsløsningen for satellitter inn og ut av Europa, vil Isar Aerospace være en avgjørende aktør i Europas romfremstøt i årene som kommer.

Andøya Spaceport er et heleid datterselskap av Andøya Space, som har mer enn seksti års erfaring fra romfartsindustrien.

Andøya Spaceport tilbyr oppskytningsfasiliteter og relaterte tjenester til bedrifter som ønsker å sende opp små til mellomstore satellitter til polare og solsynkrone baner.

Andøya Spaceport har en komplett verktøykasse, inkludert radar- og telemetrisystemer. Beliggenheten på Andøya er ideell, med enkel logistikk og direkte tilgang til polare og solsynkrone baner.