Pause for rentene

Styringsrenten holdes uendret på 4,25 prosent i november, opplyser Norges Bank torsdag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i desember.

Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene.

Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men presset i norsk økonomi avtar. Prisveksten er klart over målet på 2 prosent.

Konsumprisveksten har falt, men den underliggende inflasjonen er høy.

Vedvarende høy prisvekst har store kostnader for samfunnet. Jo lenger prisveksten holder seg høy, desto mer kostbart kan det bli å få prisveksten ned igjen senere.

På den annen side ønsker ikke komiteen å sette opp renten mer enn det som er nødvendig for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.

Pengepolitikken virker nå innstrammende på økonomien, og vi har ennå ikke sett de fulle virkningene av renteøkningene vi har bak oss.

Komiteens vurdering er at renten trolig er nær det nivået som skal til for å få bukt med prisveksten.

Det gjør at vi kan bruke litt mer tid til å vurdere om det er behov for å sette renten videre opp.

Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover.

Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

Siden Pengepolitisk rapport 3/23 har prisveksten falt mer enn ventet, og den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått.

På den annen side kan svekkelsen av kronen bidra til å holde inflasjonen oppe.