Vanngebyr uten kontroll

Vann- og avløpsregning i Sortland kommune virker å være ute av kontroll, skriver partiet Rødt i et innlegg i dag. Man ber om at fakturaene trekkes og kontrolleres for mulige feil.

Johnny Torgersen i Rødt Sortland (foto: innsendt).

For noen dager siden ble det opplyst at 45 abonnenter har reagert på uventa høg regning på kommunale avgifter.

Kommunen sier videre at så mange som 10 av disse er feilberegning fra kommunens side!

Da må kommunen trekke tilbake alt som er utsendt. Andel feil er så stor at det er langt ut over det som er akseptabelt.

Rødt sitt forslag er derfor at det som er sendt ut, nulles ut, avgiftsberegningene gjøres heilt på nytt og fristen for betaling utsettes minst en måned.

Det er avhengig hvor lang tid det tar å sende ut ny regning.

Med de kommunikasjonsmulighetene som er nå, må kommunen i andre lignende gebyrendinger informere innbyggere bedre i forkant enn det som er gjort i denne saka.

Ordfører sier om saka til media:

« – Det har vært omlegging til et nytt system, der det viser seg at en ganske stor andel nå har fått beregnet feil. Antakelig bør alle se over regninga si da».

Alle bør se på regningene før de betaler uansett, men her kan det lett tolkes som at ansvaret for at det skal bli riktig, legges på abonnentene.

Sånn kan vi ikke ha det.

Innbyggerne må kunne stole på at utsending av regninger fra kommunen skal være riktige.

Framtidige økte avgifter

Ny inntaksledning til Lilandsvatnet og vedtaket om å bygge demning i Storvatnet, til sammen antakelig opp mot 60 millioner, vil ytterligere belaste de kommunale avgiftene i tida framover.

Disse, etter Rødts vurdering, unødvendige investeringene kommer på toppen av de helt nødvendige økte tiltakene i vannledningsnett og ikke minst renseanlegg og rørsystem for avløp.

Alt dette fordeles og belastes abonnenter.

Situasjonen blir verre for de som allerede har generelt pressa økonomi.

Ordfører eller partiene Høyre og Frp kan ikke undra seg dette ansvaret.

Hilsen Rødt Sortland