Været hindret storfiske

Normalt skal slutten av februar være en periode med storfiske utenfor Vesterålen. På grunn av været ble ikke forrige uke helt topp, selv om det ble tatt i land 3.442 tonn torsk.

Dårlig vær i begynnelsen av forrige uke hindret kystfiskerne i Vesterålen i å ta på land de helt store fangstene. Denne uka vil derfor kunne gi ny rekord, med roligere værforhold. Bildet er fra innseilinga til Andenes (foto: Per Lorentsen).

Siste uka i februar 2016 ble det tatt i land vel 6.800 tonn torsk i Vesterålen. Nå et år senere var resultatet bare på halvparten. Det svir også i lommeboka, da kronebeløpet gikk ned fra 95 millioner til 52 millioner. Fangstene av torsk for Vesterålen ligger nå 16% etter fjoråret om vi ser på de to første månedene, og her er det nok været som gir det kraftige utslaget. Særlig de mindre båtene har vært ille plaget av vind og bølger i år.

-Det er to forhold som gir lavere kvantum i år, sier daglig leder ved Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen, til Vesterålnytt. -Først var det mye dårlig vær i januar og så kom innsiget av skrei litt senere i år enn vanlig. Nå er imidlertid torsken kommet for fullt. Om været holder seg og straumforholdene er gode, så tror vi fiskemengdene vil ta seg opp i de neste ukene, mener Endresen.

Kiloprisen på skrei har i år vært høyere enn i fjor og dermed et det ikke like ille økonomisk sett. 344 millioner er fangstverdien i Vesterålen så langt i år, og det er bare 4% under fjoråret. Fra i dag, mandag 27. februar, går imidlertid kiloprisen litt ned. Torsk går ned 75 øre til 19,50 kroner for størrelse i intervallet 2,5-6 kg, melder Råfisklaget. Til sammenligning var minsteprisen for torsk i samme størrelse 3 kroner lavere i fjor. Årsaken til nedgangen i minsteprisen nå er de årlige variasjonene i forhold til fangstvolum.

Også fangstene av sei og hyse ligger langt etter fjoråret, av samme grunn. Her er utslaget enda større, med 35% lavere innveid vekt på mottakene, forteller ferske tall fra Norges Råfisklag. Hysefangstene i Lofoten ligger 40% under fjoråret.

Skreien fiskes i Vesterålen for det meste, men noe tas også i Lofoten. På yttersiden av Vestvågøya har det vært tatt noen fine fangster og Lofoten ligger faktisk over fjoråret i kvantum. Til nå i år har man her fått på land 7.942 tonn torsk og det er litt mer enn i fjor. Kiloprisen er mye høyere så her er resultatet bra økonomisk sett så langt. Samlet kvantum i Vesterålen hittil er 20.717 tonn, det er altså 3 ganger mer enn det som ble landet i Lofoten. På grunn av pris og leveringsavtaler er det også båter som fisker på Vesterålbankene og leverer direkte i Lofoten.