Kultur-leger om et år

Et nytt legesenter på Sortland kan først være klart om et års tid. Beliggenheten blir i 3.etasje ved Kulturfabrikkens nordre fløy og her kan det bli samlet 5-6 leger. Noe nytt helsehus vil ikke komme.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen, har ledet arbeidet med et mulig nytt helsehus, sammen med byplanlegger Kristine Røiri. Et eget stort og flott nybygg vil ikke komme, men to «halve helsehus» vil bli i eksisterende bygninger.

Da lederne for «Helsehus-prosjektet» la fram sine tanker for formannskapet i Sortland sist torsdag, ble det klart at man har forlatt tankene om et nytt stort bygg med alle mulige helsetilbud under samme tak. Dette blir for kostbart og uhensiktsmessig. Det spares både tid og penger ved å utnytte bygninger som allerede er i Sortland kommunes eie.

-Jeg må ta forbehold om at kommunen gjennomfører kjøpet av 3. etasje i det gamle Kystnæringsenteret. Om dette blir gjort slik det har vært beskrevet, så kan det etableres flere tilbud her, sier helsesjef Sture Jacobsen til Vesterålnytt. -Rådmannen har tidligere fått i oppgave å finne alternative lokaler for Søndre Frydenlund legesenter. Ved det kommunale senteret i Rådhus II er det for mange leger og her må vi nok flytte ut 2-3 på grunn av plassmangel. Denne flyttingen kan tidligst skje om et år, ettersom de gamle lokalene til Kystnæringsenteret må bygges om. En ny utvendig heis må også på plass og denne skal være stor nok til å romme ambulansebårer, påpeker Jacobsen.

Helsesjefen kan ellers fortelle at situasjonen med leger i Sortland nå er stabil og god. Ventetiden hos enkelte leger er litt for lang, mens den hos andre er helt akseptabel. -Vi er inne i en rekrutteringsfase for en vikarlege nå og dette ser ut til å gå bra. Det er fortsatt litt å gå på, så vi må nok øke med en hjemmel for å få en stabil ventetid. Dette kan imidlertid heller ikke gjøres før om et års tid, sier Sture Jacobsen.

Rådmannens forslag om å gå videre med et «delt helsehus» fikk tilslutning hos politikerne i formannskapet. Dermed ligger det an til et «halvt senter» ved Kulturfabrikken og et eget «familiens hus» i rådhuset, med utgangspunkt i helsestasjonen og det gamle legesenteret. Dette er en delt løsning alle ser ut til å kunne leve godt med – nesten alle i hvert fall.

-I over 30 år har vi jobbet for å få et varmtvannbasseng. Dette er så viktig for helsa vår. Jeg blir deprimert når jeg hører om alt som skal komme foran brukerne som lever i et smertehelvete, sa Anna Bongo til politikerne, på vegne av Funksjonshemmedes Fellesforbund og 9 ulike organisasjoner i Sortland. Bongo uttrykte stor skuffelse over at det ikke blir et nybygg med terapibasseng, slik mange eldre, syke og funksjonshemmede hadde håpet på.

-Basseng er et av de punktene administrasjonen har brukt mest tid på i denne planleggingen. Samtidig tar vi signalene med oss videre. Jeg tror at et nytt varmtvannbasseng kan bli raskere realisert om det ikke er i tilknytning til et eget helsehus, sa Sigurd Jacobsen (AP) da han kommenterte planene. Man tenker at en fornyelse og utbygging av bassenget i Sortlandhallen vil kunne gi plass til et eget varmtvannbasseng. Dette for å kunne utnytte felles renseanlegg, garderober og andre deler av lokalene. Drift av basseng er svært kostbart.

Tredje etasje av «Kystnæingsenteret» blir nå kjøp av kommunen og her kan det komme et nytt stort legesenter med 5-6 leger. Lokalene må først pusses opp og en utvendig heis må på plass. Etasjen kjøpes av Blåbyen Eiendomsinvest as for 11,5 millioner og pusses opp for 5 millioner.

-Da vi startet arbeidet i prosjektgruppa for Helsehus var vi helt oppe i en sky. Etterhvert ble det mer realisme og vi så på hva vi måtte ha med og hva vi hadde råd til. Det har vært et fint arbeid i prosjektgruppa, sa Sigurd Jacobsen. Dette fikk han støtte for hos Høyre Roar Wessel Olsen. -Vi tenkte stort og svært i starten, men dette koster. Jeg tror at vi nå lander på en løsning som er bra, selv om jeg skjønner at noen er skuffet over at det kanskje ikke blir slik man så for seg i begynnelsen, sa Wessel Olsen.

Rustjenesten holder i dag til på Rødskolen og skal etter planen flytte ned til Kulturfabrikken. En «friskliv-sentral» er også på trappene og det samme er altså et nytt legesenter. Hjemmetjenesten har lokaler ved Lamarktunet og skal fortsatt være der. Helsestasjonen og de fleste legene som nå er i rådhuset blir der de er og danne grunnlag for et «familiehus», der barn og unge er i fokus. Det faller også naturlig med alle skolene rett over vegen.