Utsatte store planer

Både Arealplanen og boligblokkene ved Kjempenhøy ble utsatt da Sortlands politikere hadde disse til behandling i torsdagens møte i formannskapet. Arealplanen utsettes til høsten.

Politikerne i Sortland formannskap utsatte i dag både Arealplanen og planen for boliger på Kjempenhøy, av litt ulike grunner.

Torsdagens møte i Sortland formannskap hadde to viktige saker på kartet som det var knyttet stor spenning til på forhånd. Om det var solskinnet og utetemperatur på 20+ som var årsaken, er ikke godt å si, men i alle fall ble politikerne enige om å utsette sakene til høsten, med litt kjøligere vær.

Arealplanen for Sortland, med tema boliger, næring og hytter, skulle opp til behandling for 2. gang, etter flere måneder med innspill fra ulike interesser. Både i denne og forrige runde var det kommet mange henvendelser og kommentarer, der personer og bedrifter ville få gjennomslag for nettopp sine ønsker.

Flere klare interessekonflikter var da også avdekket, og mange ventet at politikerne nå ville si sin mening. En av sakene som har vært mye omtalt i media tidligere, er knyttet til reindriften på Strand og Kringelen, der steinbruddet på Kringelhøgda ikke er fornøyd med rådmannens anbefalte løsning. Forslaget betyr å stenge masseuttaket i 4 av årets 12 måneder og omdanne det til beitemark for rein som etterbruk.

Den andre store saken, som har engasjert særlig den eldre delen av befolkningen, er nye boligblokker ved Kjempenhøy. Her planlegger Steinsvikhus å sette opp 4 blokker, der den ytterste får 7 etasjer helt ytterst. Dette vil gi skygge for store deler av Sjøgata omsorgsboliger. Både beboerne der og Eldrerådet har gått sterkt ut og bedt politikerne snu.

Årsaken til utsettelsen i dag var imidlertid kostnader for de kommunale vegene, der Sortland trolig selv må betale nye kryss både ved Vesterålsgata og Strandgata. En tidligere kontrakt mellom kommunen og utbygger, begrenser utbyggers kostnader for veganlegg til kun kr 27.000,-. Kostnadene for Sortland kommune kan her potensielt bli på flere millioner. Da Christoffer Ellingsen (Rødt) foreslo å utsette saken, fikk han støtte fra SV, AP og SP, mens Høyre ville gjøre ferdig saksbehandlingen.

Debatten omkring Kjempenhøy-blokkene gav imidlertid ikke særlig grunn til optimisme for beboerne i Sjøgata omsorgsboliger. Flere uttrykte forståelse, men ingen ville pålegge Steinsvik å snu den aktuelle blokka med 7 etasjer. Men uansett blir det altså en ny runde på dette, når saken kommer opp igjen i et senere møte.

Ny runde blir det også for Arealplanen og steinbruddet på Kringelen. Under dagens møte ble det litt debatt om et brev som Alpha Konsulent AS har sendt til Sortland kommune og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Der stilles det spørsmål omkring habiliteten for de saksbehandlerne som har vært inne i denne saken, ettersom det er visse bekjentskaps- og slekstskapsbånd mellom de involverte.

Både rådmann Randi Gregersen og ordfører Tove Mette Bjørkmo avviste bestemt at det er noen form for inhabilitet knyttet til Sortland kommunes arealplanlegger, Rune Stigen Kvannli. Christoffer Ellingsen (Rødt) mente endog at brevet fra Rolf M. Lossius gikk over streken i å antyde mistillit der det ikke er grunn for det.

Arealplanen ble enstemmig vedtatt utsatt til neste møte i formannskapet, som er 22. juni. Dermed kommer denne omfattende planen først opp i kommunestyret etter sommerferien, og kanskje ikke før i oktober måned.