Ungdom til fiskeri

Regjeringen lyser ut 2 millioner kroner til kommuner som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (foto: Nærings- og fiskeridepartementet).

– Jeg har møtt mange gutter og jenter som drømmer om å bli fisker og leve av havet en dag.

Nå får de mulighet til å prøve ut drømmen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Norske kommuner kan søke om tilskudd på opp til 200 000 kroner til ungdomsfiskeprosjekt for sommeren 2023.

Flere kommuner kan få støtte innenfor den totale rammen på 2 millioner. Fristen for å søke er 28. februar.

Sommeren 2022 fikk 112 ungdommer, i syv kommuner, sommerjobb som fisker via de kommunale prosjektene. Det var første året ordningen ble prøvd ut.

– Jeg fikk stor glede av å lese rapportene fra kommunene som var med i fjor. De viser at dette er en ordning som virker.

Jeg håper erfaringene ga mersmak og bidrar til at flere unge velger fiskeryrket, sier Skjæran.

I fjor kom Nærings- og fiskeridepartementet sent i gang med utlysningen. Det gjorde at kommunene fikk kort tid til planlegging.

Flere kommuner har meldt tilbake at de ønsker en tidligere start for prosjektene i 2023.

– Vi har tatt til oss innspillene og setter derfor i gang med utlysning allerede nå.

Tidligere oppstart vil gi kommunene bedre tid til å planlegge, og øker mulighetene for å nå ut til flere interesserte ungdommer, sier fiskeri- og havministeren.

Sammen med eksisterende ordninger, bidrar ungdomsfisketilskuddet til å oppmuntre til rekruttering til norske fiskerier.

De andre er ungdomsfiskeordninga, skolekvoter, lærlingekvoteordning, ungdomstillegg og kvotebonus til fiskere under 30 år.