Tvil om tomtesalg

Skal kommunen selge en meget sentral og attraktiv sjøtomt til ny ambulansestasjon, eller finnes det alternativer? Et privat selskap vil kjøpe sjøtomta, for en svært gunstig pris.

I fjæra ved brannstasjonen ligger sjøtomta (foto: Sortlands kommunekart).

Det private selskapet Målselv Eiendom AS vant i 2021 kontrakten om å bygge ny ambulansestasjon på Sortland og drifte den i 15 år.

Anbudet er gitt av Nordlandssykehuset, uten at man hadde avklart noe valg av tomt på forhånd.

Målselv Eiendom AS har ikke funnet noen aktuelle tomter fra private eiere på Sortland.

Nå forhandles det om kjøp eller opsjon på 2 mål av kommunens eiendom i sjøkanten bak brannstasjonen.

Fra administrasjonen er man sterkt i tvil om det er riktig å selge denne tomta, samtidig som det pågår planlegging av hele området.

– Det er ikke en åpenbart riktig løsning i denne saken, skriver kommunedirektøren til politikerne.

Administrasjonen innstiller under tvil på å gi Målselv Eiendom AS opsjon på kjøp av det aktuelle arealet.

Saken skal opp til drøfting i Sortland formannskap på torsdag.

Brukerne av «bystranda» er lite glade for forslaget og oppfordrer politikerne til å si nei til salget.

Mye av den aktuelle tomta er sjøgrunn (arkivfoto VNY).

Det var vært diskutert flere ulike alternativ for bygging av ambulansestasjon. Blant annet ved Lamarktunet.

Målselv Eiendom AS har funnet flere av forslagene for dyre og vil nå altså kjøpe sjøtomta av kommunen.

Prisen er satt til 1.900 kroner pr kvadratmeter landareal og kun 250 kr pr kvadrat sjøgrunn.

Over halve tomta kan trolig regnes som sjøgrunn og må fylles ut. Total prislapp blir dermed bare vel 1,5 millioner.

Det kinkige her er at nettopp denne tomta ligger midt i det området som kommunen og naboene nå legger store planer for.

Hele «Natsteinsøra» kan bli en ny bydel i Sortland, med en større utfylling og utbygging.

Da kan man oppdage at salget av akkurat den tomta man nå snakker om, lager trøbbel. Noen vil vente til planen er ferdig.

Målselv Eiendom AS har kun avtale om å huse ambulansene i 15 år. Etter det kan det bli nytt anbud.

Det er dermed slett ikke sikkert at tomta og bygget blir stasjon for ambulansene etter dette.

Lokalpolitikerne skal nå si sin mening. Sier man nei til sjøtomta, må Målselv Eiendom AS se seg om etter en annen plassering.

Kravet fra Nordlandsykehuset er at stasjonen for ambulansene må ligge maksimalt 3 kilometer fra bysentrum i Sortland.