Gir 150 millioner

Mens andre kommuner sliter med å finne penger til nye haller, har en gavmild person i Bodø gitt 150 millioner kroner til en ny hall for Bodø håndballklubb.

Hallen er tenkt å ha plass til 3.000 tilskuere, egen VIP-sone, treningsrom, garderober og kontorer.

Bodø håndballklubb (BHK) får altså 150 millioner til å bygge en splitter ny hall, men trenger også tomt.

Tomten man ønsker seg eies av Bodø kommune og ligger i nærheten av Nordlandshallen.

Nå kappes politikerne i Bodø om å være «mest på ballen» for å få gjennomført prosjektet.

Det er imidlertid en del spørsmål som må avklares først.

BHK kan gjerne bygge og drifte hallen en periode, men hva skjer om klubben så «kaster kortene».

Da kan kommunen bli sittende med ansvaret for drift og vedlikehold.

Dessuten er det flere som ønsker å kjøpe den aktuelle tomta fra kommunen.

Giveren av 150 millioner ønsker imidlertid å være helt anonym.

Hen vil ikke legge føringer for prosjektet og heller ikke bli tatt til inntekt for noen i en politisk drakamp.

En skikkelig idealist altså.