Verdifull gass

Naturgass utgjorde nesten halvparten av Norges totaleksport for 2022. Til sammen ble det solgt for varer for 2.600 milliarder kroner.

Eksporten viste en oppgang på hele 87 prosent fra 2021, viser nye tall fra SSB.

Statistikken om utenrikshandel med varer viser at importen endte på 1.027 milliarder kroner.

Dette resulterte i et handelsoverskudd på 1.574 milliarder, som er omtrent tre ganger så høyt som i året før.

– For å sette eksporten i sammenheng, utgjorde den 20 prosent av Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

Dette er i dag verdsatt til i overkant av 13.000 milliarder kroner, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikk Therese Vestre.

Det er økt eksport av naturgass som er hovedårsaken til den enorme oppgangen.

Denne nær tredoblet seg fra 2021, og endte på 1 357 milliarder kroner.

Råoljeeksporten økte med 54,8 prosent fra året før, mens fastlandseksporten steg med 25,9 prosent til 683 milliarder kroner.

Den brede oppgangen gjorde at handelsoverskuddet nær tredoblet seg, og endte på 1 574 milliarder kroner.

For desember isolert sett ble det utført varer til en verdi av 240 milliarder kroner.

Dette er 28,1 prosent mer enn samme måned i fjor. Også her er det naturgassen som driver oppgangen.

Naturgasseksporten økte med i overkant av 40 prosent fra samme måned i fjor.

Handelsoverskuddet endte på i underkant av 150 milliarder kroner i årets siste måned, 37,9 prosent høyere enn desember året før.

Valutakurser fra Norges Bank viser at kronen svekket seg betydelig mot amerikanske dollar i 2022.

Vi måtte betale 11,9 prosent mer for en amerikansk dollar sammenlignet med 2021.

Kronen endret seg derimot lite mot euro og importveid kronekurs (I44) fra 2021 til 2022.