Ukjent smittekilde

Utbruddet av korona på Sortland fremstår som et mysterium for de smittede. For å stanse rykter omkring dette har vedkommende informert åpent til de klassene som er berørt.

Mange på Sortland er nå blitt testet for korona ved teststasjonen til kommunen (illustrasjonsfoto).

Søndag satte Sortland kommune krisestab og testet omkring 150 personer for korona. Mange av disse var barn fra Lamarka skole og ansatte ved en lokal bedrift.

Vesterålnytt har snakket med vedkommende som har testet positivt for korona på Sortland, som også har en sønn med positiv test. To av fem i familien har fått påvist korona.

-Jeg synes det er viktig å være åpen om situasjonen, for å bidra til smittesporingen. Også med informasjon til andre foreldre.

Vi har tenkt svært nøye igjennom mulige smittekilder, men vi har så langt ikke funnet noen forklaring.

Ingen av oss har vært på reise, og ellers har vi vært forsiktige og levd et normalt familieliv i lokalsamfunnet, forteller vedkommende.

Ingen andre i familien eller vennekretsen har fått påvist korona nå i testene, så det hele fremstår ganske tilfeldig og uforklarlig.

-Både jeg selv om min sønn har hatt ganske milde symptomer. Ingen av oss har mistet smak- eller luktesans. Vi har ikke hatt høy feber.

Vi har begge vært litt slappe, hatt symptomer på forkjølelse og dessuten hatt litt hodepine til og fra. Selv har jeg følt meg litt utmattet de seneste dagene, forteller vedkommende.

Begge to er altså i fin form og det har altså vært ganske mildt sykdomsforløp.

Vedkommende oppfordrer foreldre til å snakke med barna om korona og smittesporing, for å unngå rykter og misforståelser, som lett kan oppstå.

Bedriften El-Team AS på Sortland melder søndag at en ansatt er nærkontakt til de smittede, men har selv testet negativt på korona.

Som et «føre-var-tiltak» skal alle ansatte teste seg og man holder stengt inntil svar foreligger på disse prøvene.

Sortland kommune skriver i en pressemelding at det vil tidligst foreligge testsvar mandag kveld, senest tirsdag i løpet av dagen.

Kommunen vil holde befolkningen løpende informert om utvikling av smittesituasjonen. Elever og foresatte ved Lamarka skole vil få særskilt informasjon via de digitale informasjonskanalene skolen benytter i skolesammenheng.

Dersom det skulle vise seg at vi står overfor et større smitteutbrudd, kan det bli aktuelt med lokale tiltak som kan iverksettes med øyeblikkelig virkning, skriver kommunen.

Alle som er berørt og som er nærkontakter til de to som har testet positivt, er kontaktet av kommunens smittesporingsteam. Det betyr at dersom du ikke er kontaktet av kommunen, så skal du forholde deg rolig, og i tråd med de nasjonale retningslinjene.