Svømmehall 200 millioner

Bygging av en ny moderne svømmehall på Sortland vil trolig koste opp mot 200 millioner kroner. Dette viser erfaringstall fra andre tilsvarende prosjekt som nylig er realisert.

Slik er skissen for svømmehall i Nannestad (foto: Nuno Arkitektur / Vindveggen Arkitekter)

Sortland kommune står overfor flere store investeringer i årene fremover. Ny barneskole, ny svømmehall og kanskje ny idrettshall. Da snakker vi hundrevis av millioner kroner i investeringer.

Uansett valg av sted for ny barneskole i Sortland, så må det bygges ny svømmehall. Enten i sentrum eller i Lamarka. Det valget er ennå ikke tatt.

Årsaken til dette er at Sortlandshallen er ca 50 år gammel og bassengdelen trenger sårt til fornyelse. I stedet for oppussing tenker man at nybygg er fornuftig.

Politikere og administrasjon har allerede drøftet saken flere ganger, men en konkret avgjørelse er utsatt. Ny runde kommer på torsdag, da saken skal opp i formannskapet.

Spørsmålet er hva en slik svømmehall vil koste. Foreløpig har man ikke tallfestet noe, men Vesterålnytt har tatt en sjekk på dette.

Erfaringstall fra andre kommuner som nettopp har investert, tilsier prislapp på 170-200 millioner.

Nannestad svømmehall bygges på egen tomt ved en ferdig idrettshall (foto: Nuno Arkitektur / Vindveggen Arkitekter).

Nannestad svømmehall skal bygges i tilknytning til eksisterende Nannestadhallen. Prislappen for prosjektet var i fjor 172 millioner kroner.

Prosjektet består av to basseng. Et 25-meters konkurransebasseng med stupetårn og sklie, samt et 12,5-meters opplæringsbasseng med rampe. I tillegg kommer garderobeanlegg og tilhørende tekniske systemer.

Arendal kommune skal også bygge svømmehall, og her prislappen antydet til 181 millioner kroner. Også her er det 25-meters konkurransebasseng som er utgangspunktet.

Her ser man for seg mva-kompensasjon på 36 millioner, pluss spillemidler på 28 millioner, slik at låneopptaket blir på 117 millioner. Årlige kostnader for drift og vedlikehold er beregnet til ca 3 millioner.

Når Sortland kommer i gang med bygging om et år eller to (eller flere), så vil nok prisleiet trolig ligge omkring 200 millioner for tilsvarende prosjekt.

Dersom hallen skal bygges i Lamarka må man også ta med kjøp av tomtegrunn, pluss kostnader til utgraving og innfylling av relativt mye steinmasser.

Rådet fra kommunedirektøren til politikerne i Sortland er at man kun skal se på to alternativ. Det skal settes av 2 millioner kroner for å utrede dette. Skole og basseng i sentrum eller skole, basseng og hall samlet i Lamarka.

Spørsmålet om kombinasjon med et mulig badeland ved sjøen, er ikke berørt i noen kommunale utredninger så langt.