Lofoten kommer etter

Skreien er på full fart mot Lofoten, men fisket så langt i vinter har vært best utenfor Vesterålen. Fiskerne får fortsatt ganske lave priser, sammenliknet med nivået i fjor vinter.

Mye fin skrei er tatt på land i Vesterålen og Lofoten (illustrasjonsfoto).

Variable værforhold i løpet av forrige uke, gjorde at vinterfisket ble redusert frem mot helga. Det ble levert 16.770 tonn fersk torsk, og nå var endelig Lofoten størst i kvantum.

Lofoten sakker likevel akterut i forhold til fjoråret, mens det er levert mer fersk torsk i Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen enn til samme tid i fjor.

Kvantumet fersk torsk levert så langt i år, er totalt 92.410 tonn. Det er kun 3 % mindre enn til samme tid i fjor, men verdien for fiskerne er derimot redusert med 30%.

Mens fiskerne i fjor hadde tjent 2.287 millioner har man bare fått 1.556 millioner kroner i år. Inntekten har altså falt med svimlende 730 millioner.

Snittprisen i perioden er ned fra 35,40 til 24,60 kr pr kg, som er en prisreduksjon på 30 %. Fiskeprisen ved mottakene i Vesterålen er kun 22,30 kr kiloet nå.

I løpet av de to siste ukene er mye av svikten i årets vinterfiske utliknet mot fjoråret. Troms og Vesterålen har økt sitt kvantum, mens det er Lofoten som har redusert volum i fisket.

Lofoten ble imidlertid forrige uke endelig er størst i kvantum med 6.900 tonn, fulgt av Vesterålen med 3.930 tonn og Troms med 3.290 tonn. Vest-Finnmark dabbet av til 1.670 tonn, og Øst-Finnmark til 740 tonn.

Samlet i år så har Vest-Finnmark har økt sitt kvantum med 6.850 tonn (51 %) til 20.280 tonn, Troms med 3.050 tonn til 20.420 tonn, og Vesterålen med 2.420 tonn til 24.720 tonn.

For øvrig er det reduksjon og leveransene i Lofoten er ned 14.190 tonn (-44 %) til 17.730 tonn. Også Øst-Finnmark er ned 570 tonn til 8.580 tonn.

7.700 tonn av de 16.700 tonnene omsatt i uke 11 var tatt på garn, deretter fulgte snurrevad med 7.060 tonn, juksa med 1.110 tonn og line/autoline med 800 tonn.

Av garnkvantumet var 4.880 tonn omsatt til kjøpere i Lofoten, 1.450 tonn i Troms, 550 tonn i Vest-Finnmark, 450 tonn i Vesterålen, 220 tonn i Øst-Finnmark og 150 tonn fra Helgeland og sør.

Snurrevadkvantumet var fordelt med 3.010 tonn levert i Vesterålen, 1.540 tonn i Troms, 1.410 tonn i Lofoten, 730 tonn i Vest-Finnmark og 360 tonn i Øst-Finnmark.

Juksakvantumet ble levert med 420 tonn i Lofoten, 290 tonn i Vest-Finnmark, 240 tonn i Vesterålen, og 140 tonn i Troms.

Vel 200 tonn av linekvantumet ble levert til hver av Vesterålen og Lofoten, og videre ganske jevnt mellom Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Troms.

Med unntak av snurrevad som i mars er kommet inn med full styrke, er det reduksjon for alle de viktigste redskapsgruppene. Kvantumet tatt på snurrevad er nå økt med 4.830 tonn til 39.760 tonn, mens garnkvantumet er ned 1.920 tonn til 38.530 tonn.

Line/autoline er ned 2.200 tonn til 6.130 tonn, juksa ned 2.000 tonn (-31 %) til 4.390 tonn, og leveransene av fersk tråltorsk er redusert med 1.150 tonn til 3.480 tonn.