Tusen er permittert

Også i Vesterålen slår koronakrisen til og mer enn 1.000 personer er nå permittert fra sine jobber. Halvdelen av de permitterte finner man i Sortland kommune, med mange stengte butikker nå.

Ferske tall fra NAV viser at det nå er mer enn 1.000 permitterte i Vesterålen og halvparten av disse i Sortland (arkivfoto).

Sortland kommune har 516 personer som er permittert og har søkt om dagpenger via NAV. Dette utgjør snart 10% av arbeidsstyrken og halvparten av de permitterte i Vesterålen.

Hadsel har 224 permitterte, mens det er 126 i Andøy og 112 i Øksnes. Bø kommune har kun 53 permitterte, og dette er nok en bekreftelse i forhold til Sortland, at det er innen butikk- og servicenæring at krisen er størst.

Bare i Skibsgården senter har 7 butikker nå stengt helt. I de andre sentrene er det også flere stengte porter, mens noen har redusert åpningstiden og kuttet i bemanningen. Samme trend er å spore i Vesterålen ellers.

Innen byggenæringen går mye som normalt, mens både Øksnes Entreprenør og Leonhard Nilsen har permittert. Førstnevnte har permittert 40 av 100 ansatte, mens LNS har permittert 100 av 300 på lønningslista. Mange av de nevnte her bor utenfor Vesterålen.

I løpet av onsdag er det kommet inn 14.700 nye søknader om dagpenger på landsbasis for NAV. Kun 1.800 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger, mens hele 12.900 søknader gjelder dagpenger ved permittering.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 274.200 søknader om dagpenger, hvorav 250.800 gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 313.100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele fjoråret.

NAV får nå et svært høyt antall søknader og henvendelser, som skal saksbehandles. Flere medarbeidere er satt på oppgaven, men dette må nødvendigvis ta noe tid. Det jobbes på spreng.

-Vi gjør alt vi kan for at folk skal få pengene sine. Vi ber om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier direktør Cathrine Stavnes i NAV Nordland.

Når registrering og dagpengesøknad er sendt, må en presis CV registreres. De permitterte må stille sin kunnskap og kompetanse til disposisjon.

-Det er særlig viktig at de som er eller blir permittert registrerer CV-opplysninger. Mange som nå blir permittert kan ha kompetanse som er etterspurt av andre arbeidsgivere. Dette er særlig knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, fortsetter direktøren ved NAV Nordland.