Ekstra tiltak fra fylket

Fylkesrådet i Nordland legger nå frem en egen tiltakspakke for arbeids- og næringslivet i fylket, som har en foreløpig verdi på 37 millioner kroner, og skal bidra til å holde hjulene i gang fremover.

Reiselivet er viktig i Nordland og fylkesrådet vil gi sitt bidrag for å beholde arbeidsplassene her også etter koronakrisen (foto: NFK arkiv).

På fylkesrådsmøtet fredag 26. mars vedtar fylkesrådet både en egen tiltakspakke og et særskilt oppdragsbrev til Innovasjon Norge i Nordland. Svært mange deler av nærings- og arbeidslivet i Nordland opplever nå krevende tider. Fylkesrådet mener at tiltakene må skje nærest mulig bedriftene som sliter, og da må Nordland fylkeskommune ta ansvar.

Fylkesrådet følger utviklingen i Nordland tett. Tiltakspakken og oppdragsbrevet til Innovasjon Norge er de to første tiltakene fra fylkeskommunen som er direkte rettet mot næringslivet. Penger går blant annet ut til aktører og selskaper som ligger så nært bedriftene som mulig, som kjenner næringslivets behov bedre.

Det vil være naturlig å se på ytterligere behov i tiden fremover. Fylkestinget skal behandle den økonomiske utviklingen i Nordland i juni. Da vil fylkestinget være sentralt i å finne frem til flere gode tiltak for arbeids- og næringslivet i Nordland.

Fylkesrådet arbeider nå også opp mot de nasjonale tiltakspakkene. For Nordland kan en rekke byggeprosjekter både på fylkesvegene og i fylkeskommunale bygg raskt fremskyndes. Da må det fylles på med midler fra nasjonalt hold, mener fylkesrådet.

I tillegg mener fylkesrådet at det vil være fornuftig at regionene får mer midler til å hjelpe arbeids- og næringslivet slik situasjonen er nå. Mer regionale utviklingsmidler kan bety at det kan finnes regionale løsninger i samarbeid med Innovasjon Norge og andre i Nordland.

Hvilke andre muligheter fylkesrådet har til å hjelpe næringslivet i Nordland er avhengig av stortinget og regjeringens prioriteringer, men fylkesrådsmedlemmene lover å se på enda flere grep fremover mot sommeren. Fylkestinget blir også koblet enda tettere på, og vil være sentrale i arbeidet videre med å få ny energi inn i næringslivet i Nordland.