Nord-Norge i særstilling

Begge fylkesmennene i Nord-Norge ønsker å ha landsdelen i en særstilling for å hindre koronasmitte nordover fra Sør-Norge. Mens det kun er påvist 80 smittede i nord, er det nær 3.000 i sør.

Her er sykefravær med «covid-19-diagnose» fordelt på fylkene, og som man ser er det meget stor forskjell på Nord og Sør. 

Fylkesmannen i Nordland har i sin anbefaling til Helsedirektoratet foreslått at man innfører felles karantenebestemmelser for hele Nord-Norge. Fylkesmann Tom Cato Karlsen sier han har stor forståelse for at kommunene er bekymret.

– Vi har rundt 80 smittede i nord, mot snart 3000 i sør. Det betyr at vi er lenger bak i smitteutbredelsen. Vi mener det kan være klokt med en karantene mellom sør og nord for å forsinke utbredelsen, sier Karlsen til Dagens Medisin.

Det er ikke gunstig at hele Norge blir rammet samtidig. Målet er jo å flate ut smittekurven og få pandemien til å trekke ut over tid. Anbefalingen er riktignok bare det; et råd. Og Karlsen vet ikke om det tas til følge.

Tom Cato Karlsen har bakgrunn som anestesilege, og erkjenner at han er bekymret over det han leser fra andre land. – Men min rolle nå er å være fylkesmann. Vi har utarbeidet et forslag, nå er det opp til nasjonale myndighetene å vurdere dem, påpeker han.

Anbefalingen om å innføre karantenebestemmelser mellom Nord- og Sør-Norge støttes av fylkesmannen i Troms og Finnmark, Elisabeth Aspaker. – Så langt er vi i en annen fase enn resten av landet når det gjelder smittespredning. Med små kommuner og sårbare helsetjenester har vi forståelse for at kommunene ønsker å beskytte seg.

– Vi har spilt inn til Helsedirektoratet at det vil være hensiktsmessig med felles karanteneregler for Nord-Norge. Fylkesmannen vil etter dette forholde seg til det sentrale myndigheter beslutter, sier Aspaker i en pressemelding.

På oppdrag fra Helsedirektoratet, har Fylkesmannen i Nordland og Troms og Finnmark samlet inn kommunenes vedtak. Disse skal nå systematiseres og kontrolleres mot smittevernloven.

Fylkesmannen i Nordland legger imidlertid også vekt på ønsket fra næringslivet om å ha mer like regler i nabokommuner. – Det viktigste nå er å finne gode løsninger som fungere, både for fylket og for landsdelen, sier Tom Cato Karlsen til Dagens Medisin.

Han peker på at regionen Helgeland har innført karantene for alle som kommer reisende utenfra, mens Salten praktiserer med sør for Nordland. For Bodø, Lofoten og Vesterålen er det sør for Dovre som gjelder.