Forlenger karantenepåbud

Vesterålen og Lofoten har forlenget påbudet om hjemmekarantene for alle som kommer sørfra, uansett transportmiddel. To uker karantene i eget hjem for reisende som har vært sør for Dovre.

Kommer du med fly sørfra til Evenes, og skal til Vesterålen eller Lofoten, må du holde 2 uker karantene hjemme (foto: Avinor Harstad/Narvik lufthavn). 

Dette vedtaket er gjort av kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten, som har en lovmessig rett til å komme med slike påbud i helt spesielle situasjoner. Kronoakrisen er et slik tilfelle.

Påbudet om ekstra karantene i Vesterålen og Lofoten har skapt en del debatt, men lokalt er det bred oppslutning om dette. Svært mange har uttrykt full forståelse og støtte for dette via sosiale medier.

Noen få unntak er det imidlertid. Det som kommer fra turnus i Nordsjøen, på oljeplattform eller skip, slipper karantene. Det samme gjelder sjåfører og medhjelpere som kommer med varer sørfra. Godstrafikken skal ikke hindres.

For de som har vært på ferie i Syden eller Sør-Norge, eller besøkt slekta i sør, må belage seg på 14 dagers «hjemmekontor» før man kan starte opp i ordinær jobb eller aktivitet lokalt.

Vedtaket lyder: For å forsinke spredning av Covid-19 gjør kommuneoverlegene i Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Røst kommune søndag 22.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 og gjelder til og med 29.03.20. Vedtaket kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.

Begrunnelse for vedtaket Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

Som tidligere angitt er vår region fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i kommunen og fylket.

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Vi anser vedtaket nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Det vurderes per i dag at man ikke skal forlenge vedtaket utover 29.03.20, og etter denne dato følge de nasjonale føringer, da vi innen den dato trolig vil være i samme fase av epidemien over hele landet.