To ved kai på Sortland

To av Hurtigrutens skip er lagt til kai på Sortland og her vil de ligge til midten av april. Corona-krisen har tvunget Hurtigruten til midlertidig å ta 14 av 16 skip ut av drift.

MS Polarlys (og MS Kong Harald) vil ligge til kai på Sortland i lang tid fremover (arkivfoto: Hurtigruten ASA, Ørjan Bertelsen).

Fram til slutten av april, skal to skip sikre den viktige transporten av lokalpassasjerer, gods og nødvendige varer i en spesialtilpasset minirute mellom Bodø og Kirkenes.

Hurtigruten har i løpet av de siste dagene permittert nesten 3000 ansatte, og kunngjorde onsdag at selskapet midlertidig stopper så å si hele virksomheten til slutten av april.

-I den forbindelsen har Hurtigruten forespurt Sortland Havn om mulig opplag, og grunnet den ekstraordinære situasjonen vi alle nå står midt oppi ønsker vi selvfølgelig å bistå Hurtigruten med det vi kan. Opplaget skal i så liten grad som mulig påvirke vår øvrige aktivitet, sier havnesjef Rune W. Monrad i Sortland havn KF.

Opplaget ved kai på Sortland er allerede begynt og skal i første omgang vare til 19. april.

For første gang i moderne tid, gjør nasjonale og lokale restriksjoner og karantenebestemmelser det umulig å opprettholde den daglige rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, som Hurtigruten har drevet siden 1893.

– Vi har vært i løpende dialog med regjeringen om hvordan vi kan ivareta den aller mest samfunnskritiske delen av tjenestene som kysten trenger gjennom den verste krisen. Vi har fått på plass en løsning med to skip for å sikre transport av lokalpassasjerer, i tillegg til gods, post, medisiner og andre varer som samfunnene langs kysten trenger, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Den nye midlertidige ruten, som kun er åpen for lokalpassasjerer og gods, skal seile mellom en rekke små og store havner mellom Bodø og Kirkenes. Det nye rutetilbudet gir havnene på ruten to ukentlige anløp.

Det er de to nylig oppgraderte skipene MS Richard With og MS Vesterålen som skal settes inn i den nye reserveruten. Begge vil ha kapasitet til å ta både passasjerer, kjølelast, frys og tørrgods.

Det blir plass til maks 150 gjester om bord på skipene, som skal seile med et mannskap på om lag 25 personer.

– Å måtte stanse nesten all virksomheten vår er tøft. Men på grunn av situasjonen, er dette det eneste vi kan gjøre nå. Det er en helt ekstraordinær krise som nå rammer Norge, og den treffer også Hurtigruten hardt. Det tvinger frem helt ekstraordinære tiltak, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Hurtigruten har ikke hatt mistenkte eller bekreftede tilfeller av coronavirus på noen skip, verken blant ansatte eller gjester.

Men Hurtigruten har de siste ukene blitt stadig sterkere påvirket av de nødvendige smitteverntiltakene myndighetene har innført. Corona-krisen rammer reiselivsbransjen hardt.