Ikke kom på påsketur

Vesterålen og Lofoten vil fortsatt være en sone med ekstra stengt fokus på smittevern mot korona, og man ønsker derfor ikke at utflyttere skal komme hjem på påskeferie sørfra.

Helse Nord har fått på plass et «korona-helikopter» for å frakte pasienter raskt inn til sykehus, når det er oppstått pustevansker (foto: helse Nord).

– Vi forstår at mange studenter har lyst å komme hjem i påsken. At folk har lyst til å besøke slekt. At det svir å avlyse topptur-ferien. Men husk: Sykdommen Covid-19 kan ha lang tid fra smittetidspunkt til du blir syk.

Og i en tid der helsevesenet er presset, er en øy i havgapet et dårlig sted på et dårlig tidspunkt for å bli syk. Det er ikke noe særlig å bli fraktet i en smittekuvøse av luftambulansen når vinterstormen hyler rundt deg, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel.

– Vi er tilfreds med at regjeringen åpner for å videreføre lokale smitteverntiltak så lenge de har en god, faglig begrunnelse, og håndheves med fornuft, sier Bleidvin i en pressemelding.

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen har søndag kveld gjennomgått regjeringens nye veileder. De har også evaluert konsekvensene og effekten av de samordnede karantenevedtakene som har vært gjeldende i kommunene i regionen de siste to ukene.

– Helt fra starten av har vi hatt den type regional samordning og nødvendige unntak som regjeringen ber om i veilederen. Vi har hatt en fleksibel dispensasjonspraksis. Derfor føler vi oss i liten grad truffet av kritikken mot vedtakene. Samtidig har den gunstige smittesituasjonen vedvart en god del lenger enn vi trodde den ville, sier Bleidvin.

I hovedsak anbefaler derfor kommuneoverlegene at vedtakene blir videreført. Unntakene er Værøy, som hele tiden har hatt en egen, noe strengere bestemmelse, og øykommunen Røst, der de anser at situasjonen kan håndteres uten videre lokalt vedtak.

– Vi ønsker nå å være ekstra tydelige på at dersom næringslivsaktører opplever problemer knyttet til lokale vedtak, så oppfordrer vi dem til å ta kontakt med kommunen, så skal vi prøve å finne løsninger, sier Bleidvin.

Formelt vil videreføringen variere noe mellom kommunene. Enkelte steder har kommuneoverlegen delegert fullmakt, og kan da videreføre direkte. Andre steder må vedtaket bekreftes av kommunestyret, dersom politikerne velger å følge kommuneoverlegens anbefaling. De fleste kommunene har kommunestyremøte de kommende dagene.

– Det vil kunne være ulike vurderinger rundt hvorvidt det fortsatt eksisterer en hastesituasjon, der kommuneoverlegen har fullmakt, eller om det nå er påkrevd med vedtak i kommunestyret. Man må se dette i lys av at smitteverntiltakene de siste to ukene har vanskeliggjort også politiske møter, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan.