Turbulens for sykefly

En heftig maktkamp utspiller seg omkring ambulanseflyene i nord, med forviklinger og beskyldninger i alle retninger. Hensynet til pasientene gjør at den nye operatøren blir tatt inn allerede nå.

Lufttransport har ikke sykebiler, men sykefly, som har vært et vanlig syn ved nord-norske flyplasser. Bildet er fra Evenes flyplass (foto: Avinor Harstad Narvik lufthavn).

Flygerne i Lufttransport har aksjonert siden forrige uke ved å levere sykemelding, slik at mange av ambulanseflyene ble stående på bakken. Slik er det fortsatt. Årsaken er at den nye operatøren, som skal overta flyvingene fra neste år, ikke vil gi flygerne like gode lønnsbetingelser som de har i dag hos Lufttransport AS.

Den nye operatøren er Sveriges største innen ambulansefly og driver også slik tjeneste i Finland. Stifterne av selskapet var opprinnelig læreren Henry Hansen fra Tennevoll i Troms, som for noen år siden fikk oppdraget av ikke ukjente Bjørn Kjos (ja, han i Norwegian). Henry (62) sitter fortsatt i ledelsen, mens det nå er sønnen Marius Hansen (35) som er daglig leder.

Hansen-familien solgte for 3 år siden aksjene til engelske investorer og derfor heter selskapet nå Babcock Scandinavian AirAmbulance AB. Babcock er et stort børsnotert selskap med hovedkontor i London, som har 26.000 ansatte og driver virksomhet i mange ulike sektorer. Henry Hansen tjente 180 millioner på salget, ifølge HighNorthNews.

Babcock Scandinavian Airambulance AS er det norske datterselskapet som har fått en 6-årig avtale med Helse Nord, til en verdi av 500 millioner kroner årlig. Deres anbud var totalt sett 300 millioner lavere enn Lufttransport. «Babcock SAA» vil fra neste sommer ha 20 baser, 27 fly og helikoptre, nær 350 ansatte og en årsomsetning på ca. 1, 1 milliard kroner.

Den norske virksomheten vil da bli større enn den svenske. Hovedkontoret for Babcock SAA kan nå bli flyttet til Tromsø, under ledelse av Marius Hansen, med adresse Grønnegata i Ishavsbyen.

Det springende punkt i striden som har oppstått er at de ansatte ikke flyttes direkte over i det nye selskapet. Betingelsene hos Lufttransport AS har vært svært gode og enkelte flygere mener de vil tape 2-300.000 kroner pr år, dersom man godtar betingelsene hos den nye operatøren.

Lufttransport har 100 piloter og har drevet sykefly i mer enn 20 år. Kun 14 av pilotene hos Lufttransport har søkt jobb hos Babcock SAA, ifølge nettavisen Ambulansenytt, som forteller at pilotene nekter å godta lønnskutt opp mot 20%. Flere skal nå ha søkt jobb hos Norwegian i stedet.

Konflikten omkring sykeflyene har også avdekket en del delikate forhold omkring Helse Nord og sentrale politikere. Styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, er direktør i bemanningsselskapet Bedriftskompetanse AS. Dette firmaet fikk i 2017 avtale med Babcock SAA om rekruttering av piloter til nettopp Babcock SAA. Hun har derfor nå sagt seg inhabil i denne saken.

Samme Marianne Telle er «bestevenninne» og forlover for Hilde Sjurelv, som er gift med forsvarsminister Frank-Bakke Jensen (H). Sjurelv har dessuten vært prosjektleder for Babcock SAA, omkring etableringen i Norge og kontrakten med Helse Nord. Jensen er ellers partifelle med helseminister Bent Høie (H).

De ansatte i Lufttransport har fått voldsom støtte fra venstresiden i norsk politikk. Partiet Rødt, SV, AP og Senterpartiet har kommet med svært krasse uttalelser, der man mener helseminister Høie må gripe inn og annullere kontrakten med Babcock. Flere leger ved UNN i Tromsø har også engasjert seg sterkt i saken, til støtte for Lufttransport. En av legene er Mads Gilbert, som ellers er kjent som en aktivist innen partiet Rødt.

Denne saken er blitt såpass tilspisset at den skal behandles også i Stortinget, etter krav fra partiet Rødt. Helseminister Høie sier han vil orientere Stortinget om saken på kommende tirsdag. Til NRK påpeker han at det er Lufttransport som har ansvaret for situasjonen som nå har oppstått, ettersom de ikke klarer å oppfylle den gjeldende avtalen.

For å sikre pasientene i nord fortsatt tilstrekkelig beredskap har Helse Nord avtalt med Babcock SAA om å leie inn ett propellfly og en jetmaskin allerede nå, for å ta over deler av trafikken som Lufttransport ikke klarer å dekke. Dessuten har man avtalt med Forsvaret om å få disponere 2 av deres helikoptre, om situasjonen krever det.

Om syke fra Lofoten og Vesterålen skal fraktes akutt til UNN i Tromsø med fly, så skal altså beredskapen fortsatt være tilstrekkelig. Aksjonen blant flygerne hos Lufttransport pågår fortsatt tirsdag kveld, slik at flere av deres fly står på bakken uten «friske» flygere.

Denne saken er altså langt fra avsluttet. Slik frontene er blitt har engasjementet vokst kraftig på begge sider i konflikten. Hva som blir resultatet til slutt er vanskelig å si, ettersom det ligger i bunn undertegnede avtaler etter offentlige anbudsprinsipp. Om Helse-Norge nå bryter avtalen med Babcock, kan det trolig ende mer erstatningskrav på flere hundre millioner kroner.