Satser i Skibsgården

Ledelsen i Skibsgården kjøpesenter satser friskt videre for etablering av lekeland og restaurant. Nå har man gått inn med 2,5 millioner kroner i egenkapital, fordelt på de 3 selskapene som er opprettet for dette prosjektet.

Selskapet som har fått den største egenkapitalen er Vesterålen Food AS. Her har eierne nå gått inn med 1,25 millioner kroner i aksjer. Formålet er fortsatt å drive restaurant i Skibsgården. Tidligere var Geir Abel Ellingsen styreleder, men nå har Rino Klausen overtatt hans plass ettersom styret er utvidet med en person.

Nest mest penger er skutt inn i selskapet Vesterålen Lekeland AS. Også her er det de samme personene som sitter i styret, men aksjekapitalen er «bare» 750.000 kroner. Formålet med dette selskapet er fortsatt å utvikle, realisere og drifte lekeland i Skibsgården Senter.

Det tredje selskapet er Vesterålspizza AS, hvor egenkapitalen nå er øket til 500.000 kroner. Her også er det Rino Klausen som nå er styrleder, mens Geir Abel Ellingsen er nestleder og Bjørn Heireng vanlig styremedlem.

Alle disse 3 selskapene ble stiftet i januar med minimum i kapital med 30.000 kroner. Nå har altså eierne gått inn med 2,5 millioner og viser dermed at man virkelig satser seriøst frem mot det som skal bli en attraksjon i Sortland by. Mens Geir Abel Ellingsen er eieren av Skibsgården, er Bjørn Heireng ansatt som markedssjef og daglig leder for Skibsgården Senterdrift as. Rino Klausen er medeier i Herregalleriet AS og har tidligere vært styreleder for Skibsgården Senterdrift as.