Takker russiske fiskere

Den savnede fra KV Nordkapp regnes nå som omkommet. Redningsledelsen takker de mange russiske fiskerne som deltok i søket hele lørdag og natt til søndag. Omkring 20 sivile fartøy deltok.

Et av medlemmene i besetningen på KV Nordkapp er nå savnet og fryktes omkommet, etter en intens leteaksjon nordvest for Bjørnøya (foto: Forsvaret).

Da alarmen gikk lørdag morgen var det mange russiske fiskebåter i området nord for Bjørnøya. Disse avbrøt straks fisket og fulgte oppfordringen fra Kystvakta om å delta i søket etter den savnede norske vernepliktige.

Sent søndag kveld har politiet gått ut med navnet til det savnede besetningsmedlemmet. Det er 19 år gamle Sindre Saltveit fra Vormedal i Karmøy kommune, som har vært savnet siden natt til lørdag.

-Vi er imponerte og svært takknemlige over denne responsen og overfor alle de fartøyene som gikk ut av fisket for å delta i søket, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK. Et stort antall fartøyer, i all hovedsak russiske, bidro til at det var mulig å få gjennomført søket i den skala som ble gjort.

-Uten at vi hadde fått den responsen fra fiskeflåten i området, så hadde vi ikke vært i stand til å gjennomføre søket, sier Frode Iversen.

Kystvakten, og særlig mannskapet om bord på KV «Nordkapp», har det tungt etter at Saltveit forsvant på havet natt til lørdag. -Vi er sterkt preget av det som har skjedd, sier kommandørkaptein og sjef for Kystvakten, Ottar Haugen, til VG.

Om bord har det gjennom helgen vært både samtalegrupper og møter, forteller han. -Aller viktigst for mannskapet har vært at de har fått være med å lete, sier Haugen.

Søndag formiddag avgjorde redningsledelsen at det ikke lenger er håp om å finne den savnede i live, og man har dimittert de sivile fartøyene. Kystvakten fortsetter selv søket etter den antatt omkomne. Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var ombord som en del av førstegangstjenesten.

Søket etter den savnede fra KV Nordkapp fortsatte frem til morgentimene søndag 6. mai, men uten funn. Det regnes nå ikke lengre som mulig å finne den savnede i live, så redningsaksjonen gikk klokken 09.00 over til å være et søk etter antatt omkommet. De sivile fartøyene er dimittert, mens de to kystvaktfartøyene Nordkapp og Barentshav fortsetter søket.

Forsvaret har informert den savnedes pårørende. Søk etter antatt omkommet-ordningen (SEAO-ordningen) administreres av politiet. Ansvaret for søket ligger derfor nå hos Nordland politidistrikt, og Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) har avsluttet sitt engasjement i saken.

Det var 5. mai klokken 1010 at HRS NN ble varslet om at et besetningsmedlem på KV Nordkapp var savnet. Den savnede ble sist sett ombord rundt midnatt, da fartøyet var i en posisjon omlag 50 nautiske mil (93 km) nord-nordvest av Bjørnøya. Det er likevel regnet som sannsynlig at den savnede enda var ombord i 0230-tiden. Siden den tid hadde fartøyet beveget seg en strekning på omlag 70 NM (130 km) sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya.