Pengene strømmer

Vesterålskraft fikk et overskudd på 17 millioner i fjor og deler snart ut 8,5 millioner i aksjeutbytte til sine eierkommuner, Øksnes, Bø og Sortland. Selskapet investerte dessuten kraftig i fjor.

De nye smartmålerne installeres hos alle kunder i Vesterålen nå, og det er særlig smart for leverandøren og kraftselskapet, som dermed kan lese av forbruket hos kundene til enhver tid.

Innbyggerne i Bø, Øksnes og Sortland får strømmen sin levert via linjene til Vesterålskraft AS. Uansett hvor strømmen kjøpes, så man derfor betale nettleie til det lokale selskapet. I fjor fikk konsernet Vesterålskraft AS et samlet overskudd på 17 millioner, og nå vil trolig eierkommunene få et utbytte på 8,5 millioner.

Da blir det nær 3 millioner til Bø og Sortland, mens det blir vel 2,5 millioner til Øksnes. Ulikheten her kommer av antall aksjer hver av disse kommunene har, ettersom Øksnes eier litt mindre enn sine naboer.

Hvor stort utbyttet skal blir avgjøres av generalforsamlingen, som skal være 15. mai. Kommunene har selv bestemt hvor mye utbytte man ønsker, så alt tyder på at dette blir det endelige resultatet.

Vesterålskraft fikk et enda større overskudd i 2016, med vel 20 millioner. Da ble utbyttet fastsatt til 7,7 millioner. Dette er dermed penger som kundene i Vesterålen betaler inn, blant annet via nettleie, der overskuddet kommer tilbake igjen via kommunekassen.

Det er direktør Halvard Pettersen i Vesterålskraft AS som forteller dette til Bladet Vesterålen. Han forteller også at det har vært høyt aktivitetsnivå i konsernet. Totalt investerte man vel 78 millioner kroner i fjor, og det er vesentlig mer enn året før.

Av investeringene ble 58 millioner brukt til å fornye ledningsnettet, oppgradere trafostasjoner og nye, automatiske strømmålere. Vesterålskraft brukte 16 millioner til videre utbygging av fibernettet for Altibox, der høyhastighets datatrafikk går ut til kundene for drift av PCer og TVer.

Konsernet Vesterålskraft AS har datterselskapene Vesterålskraft Nett AS, Vesterålskraft Produksjon AS, Vesterålskraft Bredbånd AS, Vesterålskraft Strøm AS og Vesterålskraft Eiendom AS. Styreleder er Jarle Ragnar Meløy fra Øksnes, mens Ingebjørg Glad Pedersen fra Sortland er nestleder. Viggo Johnsen (Bø), Hildegunn Arntzen (Øksnes) og Ronald Steen (Sortland) sitter også i styret, sammen med Trond Løkke (Sortland), Rigmor Andersen (Bø) og Daniel Isaksen (Sortland). Direktøren er Halvard S. Pettersen fra Hadsel.