Person er savnet

En ung mann er savnet fra KV Nordkapp, ca 93 kilometer nordvest for Bjørnøya. Mange skip deltar i søket, pluss Orion og helikopter. Mannen har vært savnet siden lørdag morgen.

Bildet viser et tidsklipp fra MarineTraffic lørdag ettermiddag, der man ser 15-20 skip i posisjoner nord-nordvest for Bjørnøya. En av besetningen til KV Nordkapp er savnet.

Klokken 10.10 lørdag ble Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) varslet om at et besetningsmedlem på KV Nordkapp var savnet. Den savnede ble sist sett ombord rundt midnatt, da fartøyet var i en posisjon omlag 50 NM (93 km) nord-nordvest av Bjørnøya. Det ble umiddelbart satt i gang et søk, koordinert av HRS.

Det er likevel regnet som sannsynlig at den savnede enda var ombord i 0230-tiden. Siden den tid hadde fartøyet beveget seg en strekning på omlag 70 NM (130 km) sørøstover, til en posisjon like øst av Bjørnøya.

KV Nordkapp disponerer nå KV Barentshav og rundt 15 sivile fartøyer, som alle har fått tildelt sine søkeområder. I tillegg deltar Kystverkets fly som har base i Bodø, pluss et fly fra Orion på Andøya. Det er både norske og russiske skip med i leteaksjonen.

Status klokken 16.10 var at søket fortsetter med samme styrke. Sikten er noe redusert, men forholdene er ellers som før. Kystvaktflyet har gått til Alta for å fylle drivstoff, men vil gå tilbake i søket dersom sikten ikke blir dårligere enn den er.

Orion vil fortsette søket så lenge de har drivstoff, antatt til i 21.30-tiden. Sysselmannens helikopter returnerer til Longyearbyen for å opprettholde legeberedskapen der, men vil bli erstattet av Sysselmannens andre helikopter.

– Den savnede er et mannlig, vernepliktig besetningsmedlem som var ombord som en del av førstegangstjenesten, opplyser kommunikasjonssjef i Sjøforsvaret, Endre Barane, til nettavisen VOL (Vesterålen Online). Savnedes pårørende er informert.