Står fast på Evenes

Flystasjonen på Andenes vil bli lagt ned og flyene blir flyttet til Evenes. Dette slo statsministeren fast under et besøk på Evenes forleden, og hun mener debatten om dette nå må avsluttes.

Slik fremstilles saken på forsiden av avisen «Fremover» med base i Narvik, etter Erna Solbergs besøk på Evenes forleden (faksimile Fremover).

-Det er her flyene skal være. Da planlegger jeg ikke for noe annet, sa statsminister Erna Solberg (H) forleden under sitt besøk på Evenes. Hun påpekte også at det nå er på tide å avslutte debatten om lokalisering av flybasen, selv om Stortinget skulle be om en ny gjennomgang av saken.

Dette skjer imidlertid heller ikke, skal en tro dagens oppslag hos NRK, der man hevder å ha innsikt i holdningene hos APs gruppe på Stortinget. Etter det NRK erfarer vil APs stortingsgruppe i dag gå inn for å stå fast på forliket fra 2016. Det betyr å flytte overvåkingsflyene til Evenes, og legge ned basen på Andøya, slik partiet ga sin støtte til.

På denne bakgrunn vil det ikke bli flertall for noen ny gjennomgang av saken og det vil fortsatt være et stort flertall på Stortinget som støtter den avgjørelsen som allerede er fattet. Det blir da ingen omkamp om Andøy-basen, og debatten vil være avsluttet, slik Erna Solberg ønsker.

Fylkesleder i Nordland AP, Bjørnar Skjæran, har sagt at grunnlaget for beslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er betydelig endret og at saken må behandles på nytt. Han er blant de som har bedt AP om å kreve en ny gjennomgang.

-Nordland Arbeiderparti mener dette er ei vesentlig endring av beslutningsgrunnlaget, og anbefaler at Andøya flystasjon videreføres. Vi hadde aldri lagt ned så mye arbeid i en sak om vi ikke hadde tro på at det var mulig å nå fram, har Skjæran uttalt til NRK.

Forsvarsforliket mellom regjeringspartiene (H og FrP) pluss AP, om Forsvarets langtidsplan, betyr at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Fra Andøy hevdes det at resultatet kan bli tap på ca 300 arbeidsplasser lokalt.

I flertallsvedtaket på Stortinget er det også en klausul om at beslutningsgrunnlaget kan gjennomgås på nytt, dersom man oppdager at noe i bakgrunnsmaterialet kan ha vært feil. Det er en slik ny gjennomgang man håper på i Andøy, der flere har påpekt en rekke uklarheter i prosjektet. Det har hittil vært helt stille fra regjeringen og både Høyre og FrP ser ut til å stå fast på forliket fra 2016. Om AP også lander på dette, er saken endelig opp og avgjort med negativt utfall for Andøy-samfunnet.