Bygger på Svalbard

I løpet av året skal 40 nye boliger være klare på Svalbard og det er «Leonhard Nilsen» som skal stå for grunnarbeidet til prosjektet. Dette er godt nytt for hele LNS-konsernet.

Signering av avtalen ble gjort av Rainer-Helge Braun fra Statsbygg (til venstre) og Frank Jakobsen fra LNS Spitsbergen AS (foto: LNS).

Flere snøskred har rammet Svalbard de seneste årene, noe som har resultert i boligmangel. For Statsbygg sin del har skredene ført til et tap på 15 boenheter. I tillegg ligger flere statlige boliger i skredutsatt sone. Statsbygg har derfor planlagt for 60 nye boliger i Gruvedalen i Longyearbyen.

Nå har Statsbygg fått klarsignal til å starte boligprosjektet og LNS Spitsbergen AS har inngått sin største enkeltkontrakt noen sinne. LNS Spitsbergen har fått jobben med å opparbeide infrastrukturen i forbindelse med boligbyggingen og har signert kontrakt med Statsbygg.

Arbeidet omfatter omlegging av hovedvannledningen fra vanntårnet samt etablering og utvidelse av vei. I tillegg skal teknisk infrastruktur både legges frem og legges om. Kontrakten omfatter også fundamentarbeid for boligene. I arbeidet deres må blant annet seks egne båter med fastlandsmasser fraktes opp til Svalbard, fordi massene på stedet er ikke gode og stabile nok til å bygge vei med den fastheten og skråningen som trengs.

Denne kontrakten er viktig for entreprenøren og ordrebøkene er fulle for lang tid fremover. Administrerende direktør i LNS Spitsbergen, Frank Jakobsen, er fornøyd med at Statsbygg har valgt en lokal entreprenør. -Dette gir store ringvirkninger for næringslivet på Svalbard, da LNSS bruker lokale underleverandører noe som bidrar til lokal verdiskapning. Erfaringen med dem på andre prosjekter er meget gode, sier Jakobsen.

Det er mange bedrifter som har oppdrag på Svalbard som tar med seg overskudd til fastlandet og drar herfra uten å generere noe tilbake til Svalbard-samfunnet. -For LNSS er det viktig å være med på å opprettholde familiesamfunnet her oppe, sier Frank Jakobsen. Selskapet «Leonhard Nilsen & Sønner Spitsbergen AS» er datterselskap til Nord-Norges største entreprenør, som er spesialister på å løse krevende prosjekter på steder med vanskelig logistikk.

Her er et illustrasjonsbilde for boligene i Gruvedalen, slik man tenker seg at de nye boligene vil se ut i fremtiden (foto: Statsbygg).

De 60 nye boligene skal bygges av ferdige moduler, som kommer med båt fra fastlandet og monteres på byggeplassen. Allerede til høsten skal Skanska Husfabrikken levere de første modulene. Etter planen skal 40 rekkehus stå ferdig før jul.

Arbeidene starter i begynnelsen av juni og skal foregå ut 2018 og et stykke inn i første halvår av 2019. Tinesesongen begynner i disse uker og oppfyllingsmasser for etablering av nye veier må legges før tiningen setter inn for fullt. Derfor er det svært viktig å få arbeidene i gang så fort som mulig, for at veiene skal være på plass i august.

– Vi er glade for å kunne starte boligbyggingen nå. Da sikrer vi at fremdriften overholdes og at de første husstandene kan flytte inn på nyåret 2019, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

20 av boligene bygges for Longyearbyen lokalstyre. Totalt skal det bygges 8.000 m2 med nye boliger. De modulbaserte boligene vil bestå av 3-, 4- og 5-roms leiligheter, fordelt på seks bygg.

Arbeidet med å bygge modulene vil etter planen starte allerede i sommer. Etter en byggetid på tre måneder skal modulbyggene fra Skanska Husfabrikken skipes fra kai i Steinkjer og ankomme Svalbard etter en ukes seilas. Da starter arbeidet med å montere modulene på byggeplassen.

– På denne måten får vi bygget gode boliger på raskest mulig måte, sier Sandberg.

Deler av denne artikkelen er basert på pressemelding fra LNS ved Beate Bøe Nilsen.