Halv seier til Halmøy

Vesterålen tingrett gav Frid Halmøy delvis rett i hennes anklager mot styret i Stiftelsen Tinden handelssted. Tingretten mener vedtaket om å avsette henne fra styret er ugyldig.

Tinden handelssted i Øksnes vestbygd blir sett på som en liten idyll, der mange sjøfarende er innom i løpet av en sommersesong. Nå er det ingen Halmøy på kaia for å ønske velkommen (arkivfoto).

Frid Halmøy er barnebarn til sagnomsuste «Skjalg i Tinden» – Skjalg Halmøy (1914-2002). Da han gikk bort ble det usikkerhet om fremtiden for det lille nedlagte handelsstedet ute på Tindsøya, og en stiftelse overtok ansvaret for de verneverdige bygningene og driften av anlegget. Halmøy-familien skulle sitte i styret for stiftelsen, så lenge et av Skjalgs barn levde.

Kjell-Arne Halmøy gikk bort i 2016 og da kunne stiftelsen endre vedtektene slik at etterkommerne i Halmøy-familien mistet retten til å bo på anlegget og plassen i styret. Dette ble enstemmig vedtatt, og det var Frid Halmøy som ble rammet av dette.

Flere episoder skjedde, som skjerpet konflikten mellom Frid Halmøy og styreleder Asle Sørdahl. Vesterålen tingrett fikk høre flere vitner og beskrivelser av disse konfliktene, og sier i dommen at det er vanskelig å ta stilling eksakt til hva som ble sagt og gjort i denne sammenheng.

Tingretten har avsagt en dom som gir Frid Halmøy delvis rett. Retten mener det var et ugyldig vedtak i styret da hun ble fratatt plassen. Ellers er styrevedtaket fra januar 2017 vurdert som OK, da man endret vedtektene.

Tingretten mener det er forståelig at Frid Halmøy ville prøve disse forholdene for retten, og at hun derfor bør tilkjennes saksomkostninger. Stiftelsen Tinden Handelssted dømmes derfor til å betale 135.630 kroner i erstatning.

Retten mener at de konfliktene som oppstod mellom styret og Frid Halmøy ikke var store nok til at det kunne forsvare å kaste henne ut av styret.

Stiftelsens advokat, Henning Brath, sier til nettavisen VOL at man sterkt vurderer å anke dommen. -Vi har drøftet det kort og er overrasket over dommen, sier Brath. Han sier styret vil vurdere dommen før man avgjør om det blir en anke. Fristen for å anke er en måned.

Advokat for Frid Halmøy, Morten Berg, sier derimot til nettavisen VOL at han er fornøyd med dommen, og mener at dette betyr at Frid nå har fått styreplassen tilbake igjen. Berg sier seg fornøyd, da man har vunnet frem med det viktigste kravet, om styreplass.

Den historiske bakgrunnen for denne saken knytter seg til Skjalg Halmøy. Hna ble født i Hamarøy og kom i 1937 til Tinden som handelsbetjent. Stedet var da viktig som fiskemottak, handelssted, poststed og knutepunkt i Vesterålen. Da den daværende væreieren, Johan Jensen, gikk av for aldersgrensen som poståpner i 1946, fikk Skjalg Halmøy og hans kone Helene kjøpe stedet.

Skjalg Halmøy var også aktiv i Redningsselskapet. Han var svært aktiv som loddselger både hjemme i Tinden og når han var på besøk andre steder i Vesterålen. Han ble utnevnt til æresmedlem i Redningsselskapet, og han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Tinden ble fredet av Riksantikvaren i 1994. Dronning Sonja besøkte Tinden sommeren 2002 og skrev da i gjesteboka: «Besøket hos Skjalg var en helt spesiell og eventyrlig opplevelse!»