Gressbrann ved skogen

Søndag ettermiddag oppstod det en gressbrann ved øvre Toften like nord for Sortland by. Årsak til brannen var barns lek med ild og politiet har tatt en alvorsprat med de involverte.

Lite vind og åpent lende, pluss god kjørevei for brannbilene, gjorde at gressbrannen kom relativt raskt under kontroll søndag ettermiddag.

Mannskaper fra Sortland brannvesen var raskt på pletten da det søndag oppstod en gressbrann like nord for Sortland by. På øvre Toften er det hugget et felt ut av granskogen og det var her brannen kom ut av kontroll en tid.

Brannen spredte seg raskt oppover lia og det var en stund fare for at grantrærne skulle ta fyr. Sortland brannvesen rykket ut med flere biler og såpass mange mann, at man kunne begrense brannen fra flere sider. Brannfolkene klarte derfor å unngå at skogen tok fyr og etter noen timer var alt slukket.

Et par bolighus stod i nærheten og en hytte i skogkanten, men gunstig vindretning og rask innsats fra brannvesenet, hindret at det oppstod skade på bygningene.

Årsak til brannen er ifølge politiet at barn har lekt med ild i området. Både barna og deres foreldre har etter dette hatt en «alvorsprat» med politiet.

Det er tørt flere steder i Vesterålen nå, ettersom det ikke har vært særlig mye nedbør den senere tid. Snøsmeltingen er over i de fleste skråningene i lavlandet og derfor meldes det om en viss brannfare ettersom det er tørt i gresset og lyngen.

Det er nå ikke tillatt med bråtebrenning, uansett om man melder fra til brannvesenet. Bråtebrenning var delvis tillatt tidligere i vår, men da kun dersom man meldte fra på forhånd til det lokale brannvesenet og alarmsentralen. Både ved Melbu og på Gaukværøya i Bø har det vært store bråtebranner i år.

Den senere tid har det også vært flere gressbranner i Lofoten og Vesterålen, og tilløp til dette. Det er ikke meldt om skader verken på mennesker, dyr eller bygninger som følge av disse mindre brannene i distriktet.