Tribune og klubbhus

Idrettslaget Morild fikk innvilget tilskudd på en halv million fra Øksnes kommune for bygging av klubbhus med tribune ved idrettsparken. Anlegget vil koste 5,9 millioner kroner.

Slik vil tribunen bli ved det nye klubbhuset til Morild (skisse: ing. Steinar Johansen).

Politikerne i kommunestyret var tirsdag enstemmig i å innvilget tilskudd til Morild.

Anlegget man nå tenker å bygge vil koste omkring 5,9 millioner kroner totalt. Store deler av dette blir egenkapital fra idrettslaget Morild.

Nybygget skal komme som erstatning for det som brant ned for noen år siden.

Et forsikringsoppgjør på kr 800.000,- blir en del av finansieringen og man håper på spillemidler fra Norsk Tipping med kr 820.000,-.

MVA-kompensasjon kan utgjøre vel en million og klubben stiller ellers med lån og egne penger på ca 2,3 millioner.

Egeninnsats og dugnad blir verdsatt til en halv million og nå stiller altså kommunen også med en halv million, enstemmig vedtatt.

Sponsing materialer og arbeid kan dessuten utgjøre noen hundre tusen på toppen av dette.

IL Morild har 250 aktive medlemmer og er en stor aktør for barne- og ungdomsidrett i kommunen. I tillegg har klubben seniorlag i både 4. og 5. divisjon fotball.

De siste årene har klubben opplevd en veldig positiv utvikling i jente-fotballen.

Morild har vært en viktig aktør innenfor breddeidretten i Øksnes i flere generasjoner, og har vært med å legge et grunnlag for tilhørighet og samhold.

Et nytt klubbhus og tribuneanlegg ved Øksnes Idrettspark er helt nødvendig for også i fremtiden å være i stand til å arrangere treninger, kamper og turneringer her.

Idrettslaget påpeker at det vil bli lagt ned en betydelig egeninnsats og dugnad for å realisere prosjektet.

Klubben stiller seg også villig til å bidra med noe av sin betydelige dugnadskapital til støtte for kommunen.

Ryddingen som skal gjøres ved Alsvågheimen er en type jobb klubben kan ta på seg på dugnad.