Satser på droner

Forsvarsmateriell har inngått en rammeavtale med selskapet Teledyne FLIR verdt inntil 475 millioner kroner for leveranser av små droner av typen Black Hornet 3.

– Gjennom dette styrker vi forsvarsevnen og vi støtter opp under norsk forsvarsindustri som her virkelig leverer i verdensklasse.

Dette er derfor en viktig avtale for regjeringen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det første avropet på kontrakten er på 96 millioner kroner, og leveransene vil starte allerede høsten 2022.

Forsvarsministeren peker på at kontrakten er et eksempel på verdien av det tette samarbeidet mellom myndigheter, forskningsmiljøer og industri.

– Takket være dette samarbeidet kan vi nå inngå vår hittil største droneavtale for et produkt som er mye bedre og mer avansert enn det vi opprinnelig var med på å utvikle som en følge av den internasjonale suksessen.

Kombinasjonen av nasjonalt og internasjonalt samarbeid har gitt oss et mye bedre produkt enn om vi hadde gjort alt alene, sier Gram.

Militære nanodroner er definert som små droner under 50 gram. Black Hornet veier 32 gram.

Siden starten i 2007 er over 12 000 Black Hornet-droner i ulike utgaver blitt levert til kunder verden over, med USA som den største kunden.

Norge fikk sine første Black Hornet i 2015, og har gjennom flere mindre kontrakter kjøpt inn droner til ulike spesialfunksjoner og til testing.

Med denne nye rammekontrakten blir imidlertid Forsvarsmateriell en av de største kundene for den nyeste utgaven av dronene.

– Vår jobb er å utruste Forsvaret, og gjennom denne avtalen skaper vi nå et felles rammeverk for anskaffelse av små, lette droner for alle forsvarsgrenene, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell.