Penger til Lofoten

-Vi ønsker å sikre at prosjektet Lofoten de grønne øyene har framdrift. Derfor går fylkesrådet inn med 600.000 kroner i tillegg til at vi kobler oss tettere på dette viktige prosjektet hvor den sirkulære økonomien skal styrkes, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland.

Lofotrådet har fått innvilget støtte på 600.00 til et samarbeidsprosjekt som skal kartlegge materialstrømmer i Lofoten, Vesterålen og Ofoten.

-For å lykkes med overgangen fra en lineær økonomi preget av bruk og kast, til sirkulære løsninger basert på gjenbruk og gjenvinning, er det behov for ny kunnskap.

En beskrivelse av regionens materialstrømmer er avgjørende om vi skal sikre en best mulig ressursutnyttelse, hvor materialer og energi blir gjenvunnet i størst mulig grad og på en lønnsom måte sier fylkesråd Linda Helén Haukland.

Hun understreker at Nordland fylkeskommune også vil være involvert i prosjektet slik at det også kommer bidrag i form av kompetanse og medvirkning herfra.

Målet med det aktuelle forprosjektet midlene skal gå til, er å hente inn kunnskap som gjør næringslivet og samfunnet for øvrig i stand til å posisjonere seg i den internasjonale omstillingen til en grønn og sirkulær økonomi.

-Vi ønsker å være med på å realisere målet om at Lofoten skal være en region basert på fornybar energi og et grønt reiseliv, sier Haukland.

Med i prosjektsamarbeidet er dessuten Vesterålen regionråd, Hålogalandsrådet, Lofoten avfallsselskap, Reno Vest, Hålogaland ressursselskap, Nord universitet, UiT, Nasjonalt program for leverandørutvikling, NHO Nordland, Natural State og Egga utvikling.