Ferga videreføres

Torghatten Nord vant det nye anbudet for fergedriften mellom Melbu og Fiskebøl. Selskapet skal drive sambandet videre fram til utgangen av 2026, med samme frekvens som i dag.

Fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande, er fornøyd med at man nå har gitt tilbud til Torghatten Nord om å drifte sambandet Melbu – Fiskebøl, også de neste årene fram til 31. januar 2026.

– Og jeg har en god nyhet. Vi velger å videreføre frekvensen som i dag, sier fylkesråd Sande.

Da anbudet ble lyst ut, lå det inne to ulike varianter av frekvens. Fylkesrådet ønsket å se hvor mye dyrere det ville bli å videreføre frekvensen som i dag, sett opp mot et noe redusert tilbud.

– Det er selvsagt dyrt å videreføre frekvensen som i dag. Men vi ser ikke besparelsene i et redusert tilbud som store nok til at vi så det verd å gjøre kutt i sambandet, utdyper Sande.

Hun er svært glad for at fylkesrådet har greid å finne rom for å videreføre sambandet i samme frekvens som i dag, også med kveldsavganger som gjør det mulig for befolkningen å kunne reise mellom de to delene av kommunen som i dag.

– Vi har hatt veldig god dialog med både kommunene og næringsaktører som er svært avhengig av et samband med god frekvens over Hadselfjorden. Nå har vi landet saken og tror våre reisende er godt fornøyd med at det videreføres som i dag, påpeker Sande.

Anbudet ble lyst ut som et relativt kort anbud, med tanke på at man i neste anbud skal stille krav til nullutslipps ferjedrift.

-Vi må ha noe tid for å planlegge overgangen til nullutslipp, fordi det krever bygging av en del infrastruktur å gå over på en nullutslippsløsning, avslutter fylkesråd Monika Sande.