Legger inn landstrøm

Ved kaiene til Holmøy Maritime vil båtene snart kunne slå av motorene og bruke landstrøm. Selskapet får statlig støtte med 2,8 millioner for å fullføre prosjektet som kutter CO2 og eksos.

IT Ansvarlig i Holmøy Maritime AS, Kenneth Bjørkmo Kristiansen (foto: Holmøy Maritime AS)

Ved innløpet til Hognfjorden i Sortland har Holmøy Maritime bygget et stort anlegg med egen kai. Videre utbygging er også på gang med nytt slakteri for laks.

Mange båter anløper anlegget i løpet av året og normalt bruker disse egne dieselmaskiner for å skape strøm ombord.

Nå skal det bli slutt på dette. Man vil legge inn landstrøm på kaia, slik at båtene kan slå av dieselmotorene og heller bruker elektrisk kraft.

Det vil redusere både støy og eksos, samt kutte mye i utslipp av CO2.

Et anlegg for landstrøm ved Holmøy-anlegget er beregnet å koste omkring 10 millioner kroner.

– Vi er svært tilfreds med at vi i dag har fått bekreftet at ENOVA støtter vårt landstrømprosjekt med 2,8 millioner, sier Kenneth Bjørkmo Kristiansen. Han er IT ansvarlig ved Holmøy Maritime AS og prosjektleder for landstrøm.

Fem nye landstrømprosjekt fikk i dag til sammen 34 millioner kroner i støtte fra det statlige organet.

– Pengene regjeringen stiller til rådighet gjennom Enova fortsetter å komme prosjekter i hele Norge til gode.

Det er lokal klimapolitikk på sitt beste, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Det er en betydelig aktivitet hos Holmøy med egne og eksterne båter som får dekket sine behov gjennom de servicefunksjoner Holmøy Fryseterminal tilbyr.

I 2021 ble det handtert 31.000 tonn fisk ved anlegget fra egne og eksterne båter.

– Vi har jobbet over tid for å se på hvordan våre egne båter og eksterne båter kan bruke landsstrøm når de benytter våre fasiliteter på Holmen.

Å etablere et system og infrastruktur for dette har vært krevende å forsvare økonomisk.

Det at ENOVA støtter prosjektet gjør at vi nå kan ta dette løftet og elektrifisere havnen, sier Kenneth Bjørkmo Kristiansen.

– Vi har en stor aktivitet i vår havn som i seg selv krever mye energi.

I tillegg har vi fartøyer som er veldig energikrevende når de laster og losser.

Summen av dette gjør det kostnadskrevende å lage et anlegg som gir nok energi. Vi har derfor dimensjonert anlegget til å kunne handtere mange båter samtidig.

Vi har påtatt oss et ansvar med å delta i det grønne skifte. Derfor har vi elektrifisert mye.

Stort sett alle lokaliteter der vi driver med oppdrett av laks er elektrifisert.

Nå fullelektrifiserer vi anlegget vårt på Holmen som et av flere tiltak og vil kunne redusere vel 200.000 kg CO2-ekvivalenter.

En annen effekt av dette er redusert støy og eksos til omgivelsene vi holder til i.

Vi tror også at fremtiden er elektrisk og det å kunne ha dette tilbudet ved vårt anlegg gjør oss også mer attraktiv, avslutter Kristiansen.

Saken her er bygget på en pressemelding fra Holmøy Maritime AS.